Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Panel SBP dot. książki dziecięcej na III WTK

Data dodania: 11.05.2012

Panel SBP dot. książki dziecięcej na III WTK

W drugim dniu III Warszawskich Targów Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało panel poświęcony książce dla dzieci i młodzieży. Spotkanie w Sali Goethego prowadził Janusz Nowicki, długoletni Dyrektor Wydawnictwa SBP. Witając zgromadzonych przedstawił krótko dorobek wydawniczy Stowarzyszenia w ostatnim okresie, zwracając szczególną uwagę na nową serię Biblioteki –Dzieci –Młodzież, uruchomioną w ub. roku, która z powodzeniem wypełnia lukę na rynku w zakresie poradników dla rodziców. Opiekę merytoryczną nad serią sprawuje prof. Janina Papuzińska, znana autorka książek dziecięcych. W  ramach serii ukazują się książki dla rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy pracujących z dziećmi, studentów pedagogiki itp.  podejmujące istotne problemy wyrabiania nawyku czytania, doboru odpowiednich dla wieku dziecka książek, rozwiązywania trudnych problemów, z jakimi dzieci i młodzież spotykają się w życiu codziennym . W br. SBP wydało trzy książki na ten temat, których autorzy lub współautorzy wzięli udział w panelu :

1. Między dzieciństwem a dojrzałością. Młodzież w bibliotece” , praca zbiorowa pod redakcją Anny Marii Krajewskiej– materiały z seminarium pod tym samym tytułem, które odbyło się w ub. roku w Bibliotece START-META na warszawskich Bielanach; autorka referatu wprowadzającego Pani Grażyna Walczwska-Klimczak przedstawiła podczas panelu bardzo ciekawe wyniki badań socjologicznych na temat młodzieży, ich postrzegania siebie i otoczenia, podejścia do współczesności. Redaktor naczelna Poradnika Bibliotekarza, Pani Jadwiga Chruścińska przybliżyła genezę powstania książki i omówiła podstawową jej zawartość merytoryczną
2. „Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka”, autorka Grażyna Lewandowicz-Nosal podzieliła się z zebranymi swoimi własnymi doświadczeniami z zakresu rozbudzania pozytywnych postaw czytelniczych, przedstawiła utwory, które interesują dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) i są godne polecenia rodzicom
3. „Książki pierwsze. Książki ostatnie?”, autor Grzegorz Leszczyński z dużym entuzjazmem podzielił się refleksjami nad literaturą adresowaną do młodych, zwracając uwagę na przewartościowanie przez zbuntowanych nastolatków postaw czytelniczych.

Po zakończeniu spotkania autorzy podpisywali swoje książki. Były one też szeroko reklamowane i  oczywiście dostępne na stoisku SBP. 

 

Opracowała: Anna Grzecznowska
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP