Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Biblioteka szkolna dzisiaj - kolejna recenzja

Data dodania: 14.05.2012

Biblioteka szkolna dzisiaj - kolejna recenzja

Z zaciekawieniem zapoznałam się z książką Bogumiły Staniów pt. „Biblioteka szkolna dzisiaj”. Początek rozczarowuje, część zagadnień poruszanych w książce znana jest z lektury czasopisma „Biblioteka w Szkole”, a część z innych książek omawiających pracę biblioteki szkolnej.

Jednak niewątpliwą zaletą jest zebranie istotnych dla funkcjonowania biblioteki tematów w jednej książce. Po każdym rozdziale zamieszczona jest bibliografia poszerzająca wiedzę, a po rozdziale dotyczącym procesów bibliotecznych - spis norm, które stosuje się w bibliotece. Uważam za bardzo dobry pomysł zamieszczenie na końcu książki Załączników, w tym np. Manifestu Bibliotek Szkolnych UNESCO/IFLA, Standardów pracy biblioteki szkolnej, Podstawowego schematu UKD i innych.

Rozdział poświęcony międzynarodowym i narodowym organizacjom bibliotekarskim zainteresuje na pewno bibliotekarzy zainteresowanych wymianą doświadczeń, jak i tych posługujących się biegle językiem angielskim, bo w dobie Internetu łatwo nawiązać współpracę z biblioteką choćby w Australii! Autorka omawia też akty prawne regulujące pracę biblioteki szkolnej - wiemy jednak jak są nieprecyzyjne i jak dowolnie interpretowane przez władze samorządowe, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnianie bibliotekarzy.

Każdemu bibliotekarzowi i każdej bibliotekarce polecam przeczytanie rozdziału piątego - Bibliotekarz szkolny, a w nim podrozdziału - Bibliotekarze szkolni - jacy są, jacy powinni być? Warto wiedzieć co sądzą o nas inni i dążyć do ideału. Cenne są wiadomości dotyczące wykorzystania technologii informacyjnej i Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza – znajdziemy tutaj spis konkretnych programów do pracy z uczniem i adresy bibliotek cyfrowych, portali i blogów poświęconych czytelnictwu, książce, sztuce.

Autorka zachęca do unowocześniania bibliotek szkolnych, dostosowania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upiększania lokalu itp. - tylko nie znalazłam wskazówki gdzie szukać na to funduszy? Programy z EFS przeznaczone dla bibliotek szkolnych są zakończone!

Sposoby inspirowania czytelnictwa przedstawione w książce są mało odkrywcze, a niektóre absorbująco czasowo i nijak nie przekładają się na wzrost zainteresowania książką. Nie udało się uniknąć działania chochlika drukarskiego, zdarzają się drobne błędy (np. „słóży” zamiast służy), i literówki.

Z całym jednak przekonaniem namawiam do sięgania po tę książkę, jej tytuł jest adekwatny do zawartych treści.

nad. Barbara Ociepka, nauczyciel bibliotekarz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP