Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Interwencja w sprawie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 16.05.2012

Interwencja w sprawie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich skierowało list z prośbą o wsparcie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, będącej w ciężkiej sytuacji finansowej. Pismo wysłano do pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, pana Ludwika Rakowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pani Wiesławy Krawczyk, Przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauk i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz do pana Karola Semika, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Treść pisma:

 

Zwracamy się z gorącym apelem o wsparcie działań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie w celu poprawy jej sytuacji finansowej.

Od 2009 roku Biblioteka boryka się z niewystarczającymi finansami przydzielanymi przez organ prowadzący (Samorząd Województwa Mazowieckiego). W 2009 roku oddano nowy budynek przy ul. Gocławskiej 4 na potrzeby Biblioteki. Od tego momentu budynek ten stał się główną siedzibą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie z księgozbiorem dawnej Filii PBW Warszawa Praga Południe, księgozbiorem zlikwidowanej Filii Ochota i częścią zbiorów zlikwidowanej Filii Mokotów. W budżecie palcówki nie uwzględniono wówczas zwiększenia kosztów utrzymania nowego budynku. Środki przeznaczane przez organ prowadzący są od kilku lat niewystarczające, co skutkuje systematycznym ograniczaniem działalności merytorycznej Biblioteki, drastycznym zmniejszaniem liczby zakupów nowości wydawniczych, odejściem wysokokwalifikowanej kadry (w 2010 r. zwolniono 11 osób), likwidacją 5 Filii – w ostatnich 10 latach, m.in. w Piasecznie i Warszawie Praga Północ.

W tym roku, w związku z decyzjami finansowymi organu prowadzącego Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 492/141/12 z dnia 13 marca 2012, kolejny raz zmniejszono budżet Biblioteki o 797,356 zł., co będzie skutkowało redukcją ok. 30 etatów ( 1/3 kadry pozostałej po wcześniejszych zwolnieniach).

Przedstawiona powyżej sytuacja biblioteki jest dramatyczna i wymaga interwencji, zwłaszcza, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jest jedną z placówek, które pełnić mają kluczową rolę w opracowywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej systemie kompleksowego wspomagania szkół i ośrodków nauczania. Nie można pozwolić na niszczenie potencjału i przekreślenie tak cennej wieloletniej działalności edukacyjnej tej biblioteki, wspierającej nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, inspirującej i promującej rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz udostępniającej programy nauczania czy podręczniki szkolne.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z gorącą prośbą o ponowne przeanalizowanie budżetu biblioteki i przyznanie dodatkowych środków finansowych na jej działalność.

Z poważaniem
Elżbieta Stefańczyk


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP