Polecamy

IV Gminne Sympozjum Małego Czytelnika w Grabiku

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Zary z siedzibą w Bieniowie, filia w Grabiku Województwo: lubuskie
Data dodania: 16.05.2012

W bibliotece w Grabiku odbyło się IV Sympozjum Małego Czytelnika p.h. „Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka”.   W sympozjum wzięli udział uczniowie z klas IV-VI Gminnych Szkół Podstawowych. Wśród gości zaproszonych byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach, którzy wygłosili referat na temat wyboru Janusza Korczaka na patrona szkoły. Na wstępie zaprezentowała się grupa teatralna z Zespołu Szkół w Grabiku przedstawieniem „Zielona Gęś”. Później uczestnicy poszczególnych szkół wygłaszali swoje referaty wraz z pokazami multimedialnymi. Jako pierwsi wystąpili uczniowie SP w Bieniowie (Daria Adach, Magdalena Nowicka, Rafał Błoński, opiekun Anna Antkiewicz) z referatem pt. „Janusz Korczak-życiorys do II wojny światowej”, następny temat „Janusz Korczak-życiorys od 1939” przedstawiły uczennice z Zespołu Szkół w Grabiku (Kinga Hadrosek, Maria Femlak, Daria Hoszman, Weronika Niedzielan, opiekun Magdalena Nowaczyńska). Książkę Król Maciuś I omówili uczniowie z SP w Sieniawie Żarskiej (Dominika Sumisłowska, Grzegorz Stefanowicz, Mateusz Kostecki, opiekun Maria Kraśnicka), a uczniowie z SP w Lubanicach (Lidia Matuszek, Paulina Kielczyk, Jakub Dominiak, opiekun Katarzyna Dominiak) potwierdzili, że pedagogika według Korczaka jest najlepszą metodą wychowawczą. Na zakończenie uczniowie SP w Olbrachtowie (Natalia Grębowiec, Aleksandra Balicka, Magdalena Fąfara, opiekun Magdalena Czarnecka) zaprezentowali twórczość Janusza Korczaka dla dzieci.

Po zakończeniu prelekcji każdy uczestnik otrzymał podziękowania z upominkami, a opiekunowie grup i szkoły specjalne dyplomy i podziękowania za udział w IV Gminnym Sympozjum Małego Czytelnika „Rok 2012 rokiem J. Korczaka”. 

Uroczystość naszą uświetnili zaproszeni goście Skarbnik Gminy Żary Agnieszka Maj-Skobelska, Dyrektor Zespołu Szkół w Grabiku Danuta Semenków, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej Krzysztof Golec, Sołtys Czesław Flaga, Przewodnicząca KGN Teresa Dudzik.

Sympozjum zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli jest ciekawym doświadczeniem edukacyjnym, jest także nauką oratorstwa, a także oswojeniem się  przed kolejnymi występami publicznymi.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP