Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Zajęcia językowe w bibliotece - odpowiedź prawnika

Data dodania: 18.05.2012

Zajęcia językowe w bibliotece - odpowiedź prawnika

Kto może w bibliotekach prowadzić zajęcia z języków obcych? Czy może to być bibliotekarz znający język np. niemiecki na poziomie zaawansowanym? Jakie są wymogi dotyczące organizowania zajęć z nauką języków obcych?

Nie sposób jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytania.

Co do zasady obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na osoby mające prowadzić zajęcia z języka obcego obowiązku posiadania konkretnego wykształcenia czy też konieczności posiadania stosownych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na danym poziomie.

Wymagania te mogą jednak zostać wprowadzone ze strony biblioteki, która nosi się z zamiarem organizacji tego rodzaju zajęć.

Z uwagi na nieprecyzyjność nie sposób udzielić odpowiedzi na ostatnie pytanie. Nie wiadomym jest, jakiego rodzaju wymogi ma na myśli pytający. Czy chodzi o stronę prawną ewentualnej umowy zawieranej z „nauczycielem” języka obcego, czy warunki techniczne, jakie spełniać powinno pomieszczenie przewidziane do nauki, czy też o wymogi typowo techniczno – organizacyjne w zakresie sprzętu.

Dopiero po dokładnym sprecyzowaniu czego dotyczyć ma pytanie możliwe będzie wyjaśnienie zgłoszonych wątpliwości.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP