Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej

Data dodania: 21.05.2012

Manifest IFLA o statystyce bibliotecznej

Polska wersja językowa manifestu o statystyce bibliotecznej została udostępniona w portalu IFLA. Dokument został przetłumaczony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Z inicjatywą sporządzenia niniejszego dokumentu wystąpiła przewodnicząca IFLA Claudia Lux, na konferencji Sekcji Statystyki IFLA w Montrealu w sierpniu 2008 roku. Celem, jaki przyświecał twórcom Manifestu było ustanowienie oficjalnego dokumentu na temat roli statystyki bibliotecznej jako narzędzia ukazującego znaczenie bibliotek zarówno dla ich użytkowników jak i całego społeczeństwa.

Dane statystyczne są niezbędne do zarządzania bibliotekami, ale ich użyteczność jest o wiele większa. Przedstawienie ich politykom, instytucjom finansującym czy opinii publicznej, może mieć wpływ na planowanie strategiczne oraz zdobywanie i podtrzymywanie zaufania do bibliotek.

Manifest na stronie IFLA


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP