Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Konferencja „O miejsce książki w historii sztuki”, 5-6 grudnia 2012

Data dodania: 21.05.2012

Konferencja  „O miejsce książki w historii sztuki”, 5-6 grudnia 2012

Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy z Muzeum Narodowym, Biblioteką Jagiellońską i Akademią Sztuk Pięknych w dniach 5-6 grudnia 2012 roku planuje zorganizować konferencję naukową pt.: „O miejsce książki w historii sztuki”.

Ma ona towarzyszyć wystawie poświęconej twórczości Witolda Chomicza przygotowywanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie jesienią roku 2012.

Celem konferencji ma być przywrócenie pamięci o książce jako dziele sztuki, przedmiocie pięknym i ekskluzywnym, oraz docenienie jej roli w inicjowaniu i propagowaniu zmian w sztuce. Prezentowane zagadnienia będą skupiać się wokół trzech głównych tematów:

  1. Książka jako dzieło sztuki
  2. Książka jako środek rozpowszechniania nowych motywów estetycznych w sztuce
  3. Książka jako źródło nowych idei i tematów w sztuce

Obrady pierwszego dnia sesji planujemy zorganizować w Bibliotece Jagiellońskiej, drugiego zaś – w Muzeum Narodowym. Będą je dopełniać dwie wystawy na temat książki artystycznej ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i Akademii Sztuk Pięknych otwartych w gmachach Biblioteki i Muzeum.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 30 maja 2012 na adres: a.gronek@orange.pl lub adres Krakowskiego Oddziału SHS, ul. Starowiślna 29/30, 31-008 Kraków. Wystąpienia nie powinny przekroczyć 20 min, komunikaty zaś 10.

Wygłoszone referaty planujemy opublikować na początku roku 2014, dlatego też prosimy o przygotowanie tekstów do 20 znormalizowanych stron maszynopisu z dodatkiem najwyżej 10 zdjęć (wydruk + wersja elektroniczna: do 36 tys. znaków, Microsoft Word (6,7), Times New Roman, rozmiar czcionki 12, przypisy dolne, zdjęcia w PDF, JPG) oraz jednostronicowego streszczenia (do 1800 znaków) i przesłanie ich na wskazane wyżej adresy do końca marca 2013 roku.

Niniejszym informujemy, że koszty przejazdu i noclegów ponoszą uczestnicy konferencji. Zapewniamy pomoc w rezerwacji miejsca w hotelu.

Zapraszamy serdecznie do udziału! 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP