Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Spotkanie dot. reformy prawa własności intelektualnej

Data dodania: 24.05.2012

Spotkanie dot. reformy prawa własności intelektualnej

22 maja br. odbyło się trzecie spotkanie podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach warsztatów „Reforma prawa własności intelektualnej”. Tym razem członkowie podgrupy rozmawiali na temat dozwolonego użytku publicznego oraz ustawowych pojęć - egzemplarz oraz kopia. Jako punkt wyjścia do dyskusji posłużyły propozycje rozwiązań legislacyjnych, które przygotowała prof. E. Traple w ramach trwających równolegle prac Zespołu Profesorów.

Zespół Profesorów powołał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego głównym zadaniem jest analiza przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz sporządzenie raportu. Będzie on zawierać ocenę obecnej sytuacji i uzgodnione rekomendacje dotyczące zmiany prawa autorskiego oraz zdania odrębne profesorów. Wypracowane na warsztatach propozycje i opinie mogą bowiem wspomóc także prace profesorów.

Podczas ostatnich warsztatów członkowie podgrupy zastanawiali się również nad takimi kwestiami, jak definicja cytatu, system tantiem płaconych przez drobnych przedsiębiorców oraz system rekompensat dla twórców, których utwory wykorzystywane są w ramach dozwolonego użytku publicznego. Przy okazji wywiązała się dyskusja na temat kopiowania książek w bibliotekach oraz rozpowszechniania utworów w ramach monitoringu prasy.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP