Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Jubileusz 65-lecia Biblioteki Norwida w Zielonej Górze oraz otwarcie mediateki Szklana Pułapka

Autor: Dorota Kaczmarek Biblioteka: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górzee Województwo: lubuskie
Data dodania: 28.05.2012

17 maja br. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Historia Biblioteki datuje się od 3 maja 1947 roku. Wówczas to w 25-tysięcznej Zielonej Górze otwarto pierwszą publiczną wypożyczalnię książek, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziś placówka pełni znaczącą rolę kulturotwórczą, informacyjną, edukacyjną w mieście i regionie. W ciągu swojej 65-letniej historii bardzo się zmieniła, nie tylko z uwagi na swoją siedzibę, ale przede wszystkim dostosowując działalność i oferowane usługi do potrzeb użytkowników regionu.
Biblioteka Norwida jest niezbędna w życiu mieszkańców regionu. Jest także znaczącą placówką na mapie kulturalnej i naukowej kraju.

W uroczystościach 65-lecia udział wzięli: Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Wicemarszałek Jacek Hoffman, Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak, radni województwa, radni miasta, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk, byli dyrektorzy zielonogórskiej książnicy, przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk naukowych, dyrektorzy lubuskich bibliotek, instytucji kultury,  literaci, dziennikarze, przyjaciele biblioteki oraz pracownicy WiMBP im. C. Norwida, którzy uhonorowani zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za długoletnią służbę”, odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dyplomami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nagrodami Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida.
Za całokształt działalności na rzecz rozwoju polskiego bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa zielonogórska książnica uhonorowana została Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania”. Na ręce Dyrektora dr Andrzeja Bucka medal wręczyła Przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk, przekazała także życzenia kolejnych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju biblioteki oraz podnoszenia rangi zawodu bibliotekarza. Gratulacje przekazali również przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście. Jubileusz 65-lecia Biblioteki był także okazją podziękowania licznie zgromadzonym przyjaciołom Biblioteki, którym dyrekcja WiMBP wręczyła dyplomy oraz upominki. 


W części artystycznej – w ramach Zielonogórskiego Salonu Poezji – wystąpili młodzi artyści ze studia Muzycznego Erato. 
Obchody  65-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida dopełniło otwarcie mediateki Szklana Pułapka z siedzibą w Zielonogórskiej Palmiarni. 
Dyrekcja zielonogórskiej książnicy wychodząc na przeciw oczekiwaniom młodych zielonogórzan,  stworzyła jeszcze jedno miejsce łączące kulturę z rozrywką, udostępniające nowe media, które są jedną z dróg rozwoju młodych ludzi, ich samorealizacji, źródłem zdobywania wiedzy i informacji.
Gwiazdą popołudniowego otwarcia mediateki adresowanego głównie do młodych odbiorców był zespół Rebeka oraz supportujący DJ-e Diskoleptikk i WAH WAH.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP