Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

90-lecie Biblioteki Śląskiej

Data dodania: 30.05.2012

Biblioteka Śląska w Katowicach w 2012 roku świętuje 90. rocznicę powstania. Mija kolejna, dziewiąta już dekada działalności tej najstarszej i największej na Górnym Śląsku książnicy. Przybywa jej nie tylko lat, ale przede wszystkim czytelników i książek. W 2008 roku liczba zbiorów przekroczyła próg dwóch milionów, a corocznie Bibliotekę Śląską odwiedza ponad 300 tysięcy czytelników, którym udostępnia się pół miliona woluminów. Do trzech gmachów Biblioteki Śląskiej przybywają także twórcy i odbiorcy kultury, bo książnica stała się niezwykle prężnym ośrodkiem, skupiającym wokół siebie różne środowiska twórcze.

Wystawę jubileuszową prezentującą dorobek ostatniej dekady można oglądać od 25 maja 2012 roku w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej (plac Rady Europy 1). Lata 2002–2012 obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń, imprez oraz inicjatyw, biblioteka wzbogaciła się o szereg cennych i unikatowych zbiorów, wydała wiele interesujących publikacji, prowadziła działalność naukową, popularyzatorską i edukacyjną skierowaną do różnorodnych odbiorców. Ostatnie dziesięciolecie było czasem niezwykle bogatym w nowe wyzwania i projekty realizowane nie tylko w świecie realnym, ale i wirtualnym. Dzięki Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, udostępniającej już ponad 40 tysięcy publikacji, zbiory książnicy od 2006 roku mogą poznawać czytelnicy w najdalszych zakątkach świata. Wszystkie te nowe inicjatywy zmieniły oblicze biblioteki, która zaprasza dziś nie tylko do spotkań z książką, ale również do wszechstronnej aktywności kulturalnej. 

Źródło: Biblioteka Śląska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP