Polecamy
55,00 PLN

Książkę tworzą trzy merytorycznie wyróżniające się części: prezentacja unikalnej... więcej >

„America@your library®" w MBP w Opolu

Data dodania: 04.06.2012

„America@your library®

Program „america@your library®" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, jako jedna z siedmiu bibliotek w kraju, została wybrana do realizacji partnerskiego programu Ambasady Amerykańskiej w Warszawie pt. „Ameryka w Twojej bibliotece”, którego celem jest pogłębianie wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Centrum Kultury i Informacji „america@your library®" będzie udzielać informacji na temat USA, a także organizować wykłady, programy kulturalne oraz spotkania z udziałem wcześniejszych uczestników programów wymiany, jak również amerykanistów oraz nauczycieli języka angielskiego.

W ramach współpracy MBP w Opolu przekazany został zbiór materiałów w języku angielskim, który obejmuje ponad 100 tytułów książek oraz dostęp do ponad 30. komercyjnych baz danych on-line, zawierających artykuły z czasopism, książki elektroniczne, encyklopedie dla dzieci i dorosłych, informacje w postaci plików tekstowych, plików audio i video oraz zdjęć, na temat nauki, technologii, biznesu, literatury, spraw bieżących i raportów z posiedzeń Kongresu oraz szereg materiałów do nauki języka angielskiego (w tym materiałów dydaktycznych dla nauczycieli tego języka).

Jak potrzebne było takie Centrum w naszym mieście, udowadnia wciąż rosnące zainteresowanie czytelników biblioteki bazami i książkami uzyskanymi dzięki uczestnictwu w programie „america@your library®".

Uroczysta inauguracja programu „america@your library®"

Uroczysta inauguracja partnerskiego programu odbyła się 12 kwietnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej MBP przy ul. Minorytów 4. Obecny podczas inauguracji Ambasador Stanów Zjednoczonych, Lee A. Feinestein, opowiedział m.in. o korzyściach płynących z dostępu do baz danych, możliwościach ich wykorzystania oraz zasobach przekazanych MBP w Opolu. Obecni byli również przedstawiciele Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych (m.in. Konsul ds. Prasy i Kultury – Benjamin R. Ousley Naseman) oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szkolenie nauczycieli języka angielskiego w ramach programu „america@your library®"

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu wraz z Konsulatem Generalnym USA z Krakowa, przygotowali dla nauczycieli języka angielskiego cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi baz danych on-line, przekazanych bibliotece w ramach programu ,,Ameryka w Twojej bibliotece”.

21 maja 2012 r.odbyło się pierwsze szkolenie, podczas którego omówione zostały te bazy, które zawierają materiały metodyczne do nauki języka angielskiego oraz te, które mogą z powodzeniem być wykorzystane do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Szkolenie otworzyła prezentacja Benjamina Ousley Nasemana, Konsulu ds. Prasy i Kultury, pt. „Multicultural America”. Podczas pierwszej części szkolenia, Janina Galas, profesjonalny pracownik American Information Resource Center Konsulatu Generalnego w Krakowie, omówiła wybrane bazy danych programu „america@yourlibrary” oraz poprowadziła praktyczne ćwiczenia z ich obsługi. Druga część szkolenia - „American English Online”, poświęcona była możliwościom korzystania z bezpłatnych materiałów do nauczania języka angielskiego oraz zasobów pomocnych w rozwoju zawodowym nauczycieli, które dostępne są na stronach Departamentu Stanu USA, a także praktycznym aspektom rozwoju zawodowego nauczycieli – szkoleniom, stażom, korzystaniu ze współpracy dydaktycznej, którą oferuje Ambasada USA, itp. Tą cześć poprowadziła Maria Brzostek, Doradca Edukacyjny Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

Na zakończenie szkolenia odbył poczęstunek i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. W szkoleniu uczestniczyło 16. anglistów – pracowników gimnazjów, szkół średnich, prywatnych, a także wykładowców akademickich.

Wystawa „Żydowscy świadkowie polskiego stulecia“ / „Jewish Witness to a Polish Century”

21 maja 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Minorytów 4, w ramach partnerskiego programu ,,Ameryka w Twojej bibliotece”, odbył się wernisaż dwujęzycznej wystawy pt. "Żydowscy świadkowie polskiego stulecia"/ „Jewish Witness to a Polish Century”. Przemowę wprowadzającą wygłosił przedstawiciel współorganizatora wystawy, czyli Konsulatu Generalnego USA w Krakowie - Benjamin Ousley Naseman, Konsul ds. Prasy i Kultury.

Wystawa prezentuje zdjęcia i opowieści zebrane w trakcie wywiadów przeprowadzonych z siedemdziesięcioma Żydów w starszym wieku, w większości wciąż mieszkającymi polskich miastach, przez ośrodek badań nad historią najnowszą Żydów z Europy Środkowej – Centropa. Wywiady te nie skupiały się wyłącznie na udokumentowaniu doświadczeń Holocaustu. Tym bowiem, co najwartościowsze w wystawie, nie jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jak Żydzi zginęli, ale o to - jak żyli. Prezentowane zatem zdjęcia i prywatne historie pokazują tak naprawdę życie codzienne żydowskich rodzin w XX wieku.

Wystawa czynna była do 30 maja.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP