Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Spotkanie z gen. dyw. Fryderykiem Czekajem

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Województwo: podkarpackie
Data dodania: 12.06.2012

 Burmistrz Miasta Jasła, Andrzej Czernecki, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury zapraszają na spotkanie z gen. dyw. Fryderykiem Czekajem, które odbędzie się 19 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 w  Jasielskim Domu Kultury.  Generał blisko związany jest z Warzycami, które uważa za swoją „mała ojczyznę”.

...Moje korzenie tkwią w powiecie jasielskim. Matkę do dziś z niezwykłą atencją i przyjemnością odwiedzam w Warzycach, chociaż życiowe losy rzuciły moich rodziców w czasach ich młodości na Śląsk i tam właśnie przyszedłem na świat...- wspominał generał Czekaj w jednym z wywiadów.

 

W programie znajdzie się m.in. promocja książki „Gen. dyw. Fryderyk Czekaj – Wędrówki z mundurem po świecie”. Publikacja ma charakter wywiadu, którego gen. dyw. Fryderyk Czekaj udzielił Romanowi Małkowi, redaktorowi „Echa Rzeszowa”. Są to refleksje i wspomnienia dotyczące również licznych misji ONZ, w których generał Czekaj uczestniczył i był m.in. szefem sztabu oraz dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Pokojowych ONZ w Syrii. Spotkanie uświetni występ grupy wokalnej JDK.

 

Gen. dyw. Fryderyk Czekaj studiował w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, jest także absolwentem Akademii Sztabu Generalnego WP (1980) oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (1996). Pierwsze stanowisko służbowe objął w 30 Pułku Zmechanizowanym 9 Dywizji Zmechanizowanej w Rzeszowie. Po ukończeń Akademii Sztabu Generalnego WP powrócił do macierzystego pułku na stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy. W grudniu 1983 roku przejął obowiązki dowódcy 14 Pułku Zmechanizowanego w Tarnowie. Po rozwiązaniu Pułku został komendantem Ośrodka Materiałowo-Technicznego. Brał udział w wielu misjach ONZ. Kierowany przez gen. Czekaja polski kontyngent UNDOF otrzymał najwyższą w historii polskich misji pokojowych ocenę ONZ za wyszkolenie i realizację zadań misyjnych. Po powrocie do kraju w 1989 r. przez pięć lat kierował Wojskowym Centrum Szkolenia dla potrzeb ONZ w Kielcach. Od 1994 r. dowodził 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. W 1998 r. Prezydent RP mianował go na stopień generała brygady i został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. Od 2001 r. był szefem logistyki Śląskiego Okręgu Wojskowego, a później Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. W 2004 r. objął stanowisko dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego, a w 2005 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Logistyki Wojsk Lądowych, otrzymał też awans na generała dywizji. W 2006 r. objął obowiązki Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.  W 2007 r. został przeniesiony do rezerwy. Odznaczony został  m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz  Krzyżem Komandorskim za zasługi dla Norwegii.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP