Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Czy bibliotekarz szkoły wyższej jest zobowiązany do prowadzenia dydaktyki z podstaw informacji naukowej? - odpowiedź prawnika

Data dodania: 12.06.2012

Czy bibliotekarz szkoły wyższej jest zobowiązany do prowadzenia dydaktyki z podstaw informacji naukowej? - odpowiedź prawnika

Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. Czy bibliotekarz szkoły wyższej jest zobowiązany do prowadzenia dydaktyki z podstaw informacji naukowej, czy też jest to pracownik administracyjny (wg przepisów) a obowiązek dydaktyki jest przypisany tylko bibliotekarzom dyplomowanym? Czy są jakieś podstawy prawne regulujące taki zakres obowiązków?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (art. 107 ustawy). Nauczycielami akademickimi są m.in. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach (art. 108 w związku z art. 113 ustawy).

Tak więc obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych nałożony został mocą powołanej ustawy na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej. Pozostali pracownicy biblioteczni będący pracownikami szkoły wyższej niebędący nauczycielami akademickimi nie są zobligowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych na mocy przepisów ustawowych.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP