Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski w latach 1838-1914 dr Anitty Maksymowicz – promocja publikacji

Autor: Biblioteka: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Województwo: lubuskie
Data dodania: 15.06.2012

Biblioteka Norwida oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zapraszają 21 czerwca br. o godz. 18.00 do Klubu Pro Libris na promocję publikacji Emigracja z pogranicza Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski do Australii Południowej w latach 1838-1914 autorstwa dr Anitty Maksymowicz.
Moderator: dr Andrzej Toczewski.

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała:
Autorka opracowała zagadnienie, które w historiografii polskiej prawie zupełnie nierozpoznawalne. Jej rozważania dotyczą wychodźstwa z terenów pogranicza brandenbursko-śląsko-wielkopolskiego (tzw. Środkowego Nadodrza) i osadnictwa w Australii Południowej. Metodologicznie rozprawa podzielona została na dwie części. Pierwsza ukazuje wychodźstwo luterańskie w przededniu opuszczenia Prus, druga moment osadnictwa
w Australii Południowej i jego następstwa. Autorka wykonała olbrzymią pracę badawczą, z wielką starannością wykorzystując dostępne materiały archiwalne i opracowania. Zachowała proporcje przy omawianiu działań luterańskich emigrantów w Prusach i tych samych imigrantów w Australii Południowej. Budzi podziw coraz rzadsza w Polsce i w Niemczech znajomość neografii niemieckiej, pomocnej w odczytaniu bardzo trudnych XIX wiecznych tekstów.

Anitta Maksymowicz – doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Pracę doktorską obroniła w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się szeroko pojęte aspekty emigracji polskiej
i niemieckiej do Australii oraz Stanów Zjednoczonych w XiX i XX wieku. Jest autorką kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce, a także artykułów z zakresu muzealnictwa. Współautorka informatora „Museion” i rocznika „Studia Zielonogórskie”. Bierze udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest laureatką zagranicznych programów stypendialnych.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP