Polecamy
25,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Chóry dla seniorów w KBP

Autor: Magda Młynarczyk Biblioteka: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 15.06.2012

KBP zaproponowała koszalińskim seniorom muzyczne południe - występ połączonych chórów: Koszalińskiego Chóru Nauczycielskiego i „Złotych Kłosów”.

Chór „Złote Kłosy” rozpoczął swoją działalność w 1955 roku. Spośród wielu nagród, warto wymienić chociaż kilka, które Chór otrzymał. W 2004 roku „Złote Kłosy” zajęły I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w kategorii chórów  w Szczecinie oraz tytuł laureata w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Świdwinie. W 2005 roku chór, wspólnie z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej, zaprezentował publiczności fragmenty oper i operetek w ramach cyklu „Koncerty promenadowe”. Kolejny rok przyniósł „Złotym Kłosom” I miejsce podczas Polsko-Niemieckiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Twórców Ludowych „Siemionalia 2007”. Od wielu lat „Kłosy” występują wspólnie z Chórem Nauczycielskim.

Od ponad 30 lat dyrygentem chóru jest Winfred Wojtan.

Koszaliński Chór Nauczycielski im. Feliksa Nowowiejskiego powstał w 1969 roku z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przez ponad 40 lat brał udział w wielu konkursach i przeglądach, jak również regionalnych i ogólnopolskich festiwalach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Należy zwrócić uwagę na zagraniczne występy, m.in.: Francja (1986), Słowacja (1986), Niemcy (1992, 1998, 2000), Litwa (1997).

Od 18 lat dyrygentem chóru jest Winfred Wojtan. 

Od 1994 roku chóry występują jako chóry połączone. Repertuar obejmuje ok. 140 pozycji utworów chóralnych. 13 czerwca wszyscy chętni, którzy przybyli dziś do KBP, mieli okazję posłuchać m.in.: „Nim świt” (piosenka irlandzka), „Chóru Niewolników” z opery „Nabucco” Verdiego, barkaroli z operetki „Opowieści Hoffmana” Offenbacha, „Kochaj zawsze” Presleya, walca z filmu „Noce i dnie”, „Melodii serc” (piosenka z filmu „Doktor Żiwago”), „Tarantelli” Winklera, „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My fair Lady” Loewe.

Atmosfera była wspaniała, świetnie śpiewali chórzyści, goście nucili... To znak, że warto powtórzyć takie spotkanie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP