Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Zachować w pamięci, historia mojej rodziny

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach Województwo: podkarpackie
Data dodania: 21.06.2012

Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają i z którego wywodzą się ich bliscy – to cele I edycji  konkursu historycznego "Zachować w Pamięci,"  którego uroczyste podsumowanie odbyło się  20 czerwca br. w Zespole Szkół w Trzcinicy. 
Konkurs skierowany był  do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum , a uczestnicy mogli składać prace w dwóch kategoriach. Historia mojej rodziny - napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o  pamiątkowe zdjęcia oraz  album  - historia mojej rodziny, gdzie należało umieścić  stare zdjęcia, dokumenty oraz   pamiątki rodzinne, wraz z ich opisami.   Spośród 9 starannie przygotowanych, niezwykle ciekawych prac, jury wyłoniło 3 najlepsze, ale wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół w Trzcinicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Filii GBP w Trzcinicy,  a także Zespołu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA. 

W uroczystym  finale „Zachować w pamięci” z udziałem uczniów i zaproszonych gości udział wzięli także patroni konkursu Alicja Zając, Senator RP, a  w imieniu Stanisława Pankiewicza ,Wójta Gminy Jasło, Małgorzata Dubiel- Sekretarz UG oraz Radni gminy Jasło.

Wprowadzeniem do spotkania była niezwykle nastrojowa  część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej. Liryki o małej ojczyźnie, patriotyzmie i  rodzinie, przeplatane poezją śpiewaną, przypomniały zebranym także postać Stanisława Zająca i w sposób refleksyjny nawiązały   do prezentowanej wystawy poświęconej pamięci tragicznie zmarłego Senatora. 
Zgromadzeni mogli zapoznać się także z działalnością Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, prezentowaną w formie pokazu multimedialnego, gdzie po cyfrowej obróbce i odpowiednim skanowaniu będą umieszczone wszystkie prace konkursowe. 
Zakończeniem spotkania była finałowa prezentacja multimedialna, pokaz najciekawszych zdjęć, dokumentów i archiwaliów, zgromadzonych przez uczestników konkursu. 

Zespół CATL oraz Dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach i Dyrektor ZS w Trzcinicy składają serdeczne podziękowania sponsorom za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

 

Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w SzebniachPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP