Polecamy

Krośnieńska Biblioteka głównym laureatem ogólnopolskiej Nagrody za lokalne inicjatywy kulturalne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Data dodania: 22.06.2012

W dniu 19 czerwca br. Dyrektor KBP – Teresa Leśniak odebrała w Warszawie prestiżową nagrodę V edycji konkursu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na inicjatywy kulturalne za lata 2010-2011, realizowane na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

11 maja na adres Pani Teresy Leśniak nadeszła e-mailem następująca wiadomość: W imieniu Kapituły V Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej miło mi Panią poinformować, że kierowana przez Panią Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie została laureatką I miejsca naszej nagrody w kategorii „samorządowe instytucje kultury” za projekt: „Centrum Multimedialne KBP w przestrzeni lokalnej”. Wynik tegorocznej edycji zostanie ogłoszony podczas III Kongresu Regionów w Świdnicy, na którym w ramach nagrody – jest Pani bardzo serdecznie zaproszona. Bardzo nam zależy na promocji lokalnych działań kulturalnych w środowisku samorządowców. W panelu w dniu 31 maja nasi laureaci będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami.

FRDL była sponsorem pobytu T. Leśniak na Kongresie Regionów w Świdnicy w dniach 29-31 maja br. Kongres rozpoczął obrady sesją plenarną pt. „Kultura jako narzędzie budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych”. I właśnie tutaj oficjalnie ogłoszono laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe lub grupy obywateli i osoby indywidualne.

Moderatorem był Pan Ryszard Holzer – dziennikarz tygodnika „Wprost”. Na początku głos zabrał prof. Jerzy Regulski, który stwierdził: dzięki nagrodzie chcemy zwrócić uwagę na nie dość doceniony wpływ rozwoju kultury na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy oraz upowszechniać dobre przykłady przedsięwzięć podejmowanych przez społeczności lokalne dla wspólnego dobra.

Pani Teresa Leśniak opowiedziało o projekcie, jego założeniach oraz przede wszystkim pokazała możliwości jakie stworzyła nowa przestrzeń i usługi dla rozwoju społeczności lokalnej. Ponadto odpowiadała na wiele pytań dotyczących roli i funkcji bibliotek publicznych w budowaniu kapitału społecznego.

Podczas Kongresu Regionów sześć paneli dotyczyło segmentu kultury jako ważnego czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego, a organizatorem w/w paneli była Fundacja Orange Polska, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury, FRDL oraz miasto Wrocław.
P. T. Leśniak aktywnie uczestniczyła we wszystkich panelach, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i upowszechniania dostępu do wiedzy, informacji naukowej oraz nowych technologii informatycznych jako podstawowych warunków rozwoju jednostek i całych grup społecznych.

Uroczyste wręczenie Nagród V edycji dorocznej Nagrody FRDL we współpracy z Fundacją Orange za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem NCK i Polskiego Komitetu ds. UNESCO miało miejsce podczas uroczystej konferencja pt. „Kultura – integracja społeczna – rozwój” w dniu 19 czerwca w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 156 zgłoszeń z całej Polski.

Prof. J. Regulski – Prezes FRDL – podsumowując V edycje Nagrody w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na związki kultury z gospodarką.
W trakcie konferencji odczytano list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO Sławomir Ratajski, mówił o inicjatywach i wydarzeniach z dziedziny kultury, które przyczyniają się, jak żadne inne do budowania tożsamości obywatelskiej. W podobnym tonie wypowiadali się Pan Krzysztof Dudek – Dyrektor NCK i Pani Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange.

Następnie wręczono doroczne Nagrody za budowanie demokracji lokalnej w Polsce przez lokalne inicjatywy kulturalne za lata 2010/2011. Czek w wysokości 10 tys. zł dla KBP wręczył Prezes Rady Nadzorczej Fundacji BRE Banku Pan Maciej Leśny, a statuetkę FRDL oraz dyplom – Prezes FRDL.

Dyskusję panelową z udziałem laureatów prowadził prof. Jerzy Stępień – Wiceprezes Rady Fundatorów. Pani T. Leśniak prezentując zwycięski projekt KBP omówiła ponadto różnorodność działań biblioteki wykraczających poza działalność statutową. Szczególną uwagę zwróciła na współpracę z bibliotekami w EK i realizację wspólnych projektów, działalność informacyjną, edukacyjną, a także animacyjno-literacką. Działalność KBP ukazała na tle segmentu społeczno-kulturalnego miasta i regionu.

Opis zwycięskiego projektu KBP został umieszczony na portalach NCK i Platformy Kultury jako przykład dobrych praktyk.

Informacja KBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP