Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Ukazała się kolejna publikacja edukacyjna MKIDN

Data dodania: 27.06.2012

Ukazała się kolejna publikacja edukacyjna MKIDN

„Dydko i teatr”- to kolejna książeczka edukacyjna przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolorowa publikacja ma pomóc w kształceniu dzieci w wieku 5-7 lat.

Książeczki ukazują się w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Są wysyłane do instytucji kultury, szpitali, placówek opiekuńczych i bibliotek. Publikacje są współfinasowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz budżet państwa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się priorytetem XI: „Kultura i dziedzictwo kulturowe". W ramach tego priorytetu podejmowane są trzy działania:

  1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiające realizację projektów z zakresu m.in.: rewitalizacji, konserwacji i renowacji, a także adaptacji na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz digitalizację zabytkowych zasobów bibliotecznych, muzealnych, archiwalnych i zbiorów filmowych
  2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, pozwalające na realizację projektów z zakresu budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury
  3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, która umożliwia realizację projektów z zakresu budowy, rozbudowy i remontów szkół oraz uczelni artystycznych.

Wiecej informacji można znaleźć na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP