Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

WSiP o sprzedaży książek

Data dodania: 29.06.2012

WSiP o sprzedaży książek

W związku z docierającymi do Izby sygnałami dotyczącymi sprzedaży podręczników w Internecie z dużym rabatem, prezentujemy treść pisma, jakie zostało skierowane do Wydawnictwa WSiP.

Na podstawie art.2 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz.U 2009 Nr 84 poz.710) Zarząd naszej Izby wnosi o (żąda) zaniechanie niedozwolonych działań przy sprzedaży detalicznej podręczników do przedszkoli z 20 % rabatem przy rabacie, jaki otrzymują nasi księgarze zrzeszeni w Izbie wynoszący 21 %.

Powyższe działania naszym zdaniem stanowią czyn nieuczciwej konkurencji i są sprzeczne z prawem a przynajmniej z dobrymi obyczajami uregulowanymi w:

  1. Art.17 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., który stanowi, że „Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumenckich”,
  2. Art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”
  3. Art. 15 ust. 1 i następne Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że „ Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku…”
  4. Kodeksie zasad etyczno-handlowych zarekomendowanych przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki (WSiP jest członkiem PIK) w dniu 15 kwietnia 1996 roku, który w Rozdziale III. Ceny w art. 9 ust. 2 zaleca, co następuje”: „Rabatu udziela sprzedający na własny koszt w wysokości do 10%”

a w Rozdziale IV. Zasady konkurencji w art.14 wymienia, jak niżej: „Czynami nierzetelnego postępowania w obrocie są: ust.2 Niestosowanie ceny katalogowej oraz zasad dotyczących jej obniżania, a także inne przedmiotowe naruszenia Kodeksu”.

Cała treść pisma znajduje się na stronach IKP.

Źródło: Izba Księgarstwa Polskiego


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP