Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Można komentować propozycje zmian prawa autorskiego

Data dodania: 04.07.2012

Można komentować propozycje zmian prawa autorskiego

Raport Otwarcia można już komentować. Dokument stworzony przez podgrupę zajmującą się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach warsztatów dotyczących reformy prawa własności intelektualnej został umieszony na specjalnym portalu, za pośrednictwem którego każdy może zamieścić swoją uwagę.

Raport Otwarcia zawiera uporządkowane tematycznie postulaty i propozycje zmian legislacyjnych oraz zebrane w czasie warsztatów komentarze. Tematy, według których zostały one skatalogowane, to domena publiczna, dozwolony użytek prywatny i osobisty, pojęcie egzemplarza i kopii oraz sankcje karne i cywilne za naruszenie prawa autorskiego lub praw pokrewnych. Wszystkie wymienione zagadnienia zostały przedyskutowane przez członków podgrupy podczas posiedzeń. Raport Otwarcia zawiera również opis przebiegu warsztatów oraz wspólnie wypracowane podczas spotkań rekomendacje. Ponadto do dokumentu zostały dołączone zdania odrębne uczestników warsztatów oraz uzupełnienia.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przełomie maja i czerwca br. odbyło się pięć spotkań członków podgrupy zajmującej się ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W jej skład weszli eksperci społeczni oraz przedstawiciele administracji państwowej. Stronę społeczną reprezentowali wydawcy, producenci, przedstawiciele branży telekomunikacyjnej oraz informatycznej, organizacje zbiorowego zarządzania oraz członkowie fundacji, głoszących postulaty liberalizacji obrotu utworami w Internecie. Warsztaty współprowadzone były przez Departament Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Cyfrowego Projekt Polska.

Raport Otwarcia można komentować za pośrednictwem strony: http://otwarty.mac.gov.pl/teksty/text/UKebeLvpea9/view/

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP