Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Bibliotekarz Opolski #3

Bibliotekarz Opolski #3

Zapraszamy do lektury trzeciego wydania „Bibliotekarza Opolskiego” (3/12). W kolejnym kwartale piszemy o:

  • systemie bibliotecznym MAK+ (Artur Sawicki)
  • cyklu imprez w ramach 12. Wiosny Austriackiej (Monika Wójcik-Bednarz)
  • Tygodniu Bibliotek w Opolu (Katarzyna Pawluk)
  • opolskich debiutach poetyckich (Sławomir Kuźnicki)
  • Wydawnictwie Świętego Krzyża w Opolu (Zofia Pollak).

Ponadto prezentujemy kolejne opolskie biblioteki. Swoją 5-letnią działalność przedstawia Dyskusyjny Klub Książki w BP w Głuchołazach. Publikujemy kolejne prace konkursowe, „Jaka będzie przyszłość książki?”. W stałych działach - trochę o nowościach, audiobookach i zagadnieniach regionu. W galerii zdjęć dokumentujemy imprezy WBP.

Zapraszamy do lektury!

Od Redakcji

Polskie biblioteki zmieniają się w ogromnym tempie. Liczne przedsięwzięcia, w których biorą udział od wielu lat, próby wdrażania innowacyjnych form pracy, znacząco odmieniły oblicze bibliotekarstwa, w którym zawitały także nowe technologie. Biorąc pod uwagę postępującą komputeryzację i automatyzację procesów bibliotecznych, przystępujemy do prezentacji kolejnego systemu bibliotecznego - MAK+. O tym, jakie możliwości daje ten system pisze Artur Sawicki, uwzględniając w prezentacji przede wszystkim innowacyjność tego programu, który wykorzystywany jest w pracy także opolskich bibliotek publicznych.

Nie tylko cyfrowy świat będzie prezentowany w tym numerze. Chcemy również pokazać tradycję. Dokonania opolskich wydawców, trwale wpisujące się w opolski pejzaż wydawniczy, składające się na rodzimy dorobek edytorski. W numerze pierwszym tego roku pisaliśmy o Wydawnictwie MS, Bogusława Szybkowskiego, tym razem Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu prezentuje Zofia Pollak.

Na szczególną uwagę zasługuje również III Forum Opolskich Środowisk Literackich, które odbyło się w WBP w Opolu 17 maja. Chcąc popularyzować opolską twórczość literacką, zaakcentowaliśmy trzy debiuty poetyckie, jakie „wydarzyły” się w Opolu. Witold Sułek, Adrian Gleń i Bartosz Suwiński prezentowali swoje tomiki opolskiej publiczności. Prowadzący spotkanie – Sławomir Kuźnicki – pozostawia na łamach naszego pisma, rozważania dotyczące opolskich debiutów. Pochyla się nad każdym debiutantem i jego twórczością, interesująco wprowadzając na możliwe drogi interpretacji owej poezji.

Pragniemy zaznaczyć również kolejne personalne zmiany w naszym piśmie. Wraz z trzecim wydaniem „Bibliotekarza Opolskiego”, chcemy przywitać w naszej redakcji przedstawicieli opolskich bibliotek. Pani Dagmara Kawoń-Noga, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz pani Bożena Budrewicz z Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej, będą wspierały kolejne odsłony „Bibliotekarza Opolskiego”.

Redakcja Bibliotekarza Opolskiego 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP