Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku Województwo: lubelskie
Data dodania: 11.07.2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku na wakacje  dla dzieci przygotowała wiele atrakcji dzięki pozyskaniu środków z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Celem programu wakacyjnego w MBP to realizacja projektów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii itp., oraz biernym formom spędzania czasu wolego.Celem programu wakacyjnego  jest propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postaw abstynenckich i przeciwdziałanie narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Bibliotece  rozpocznie się 2 lipca godz. 16.00 piknikiem rodzinnym Lato, lato, lato czeka...... w ogrodzie MBP ul. Koszarowa 10A.

W czasie trwania pikniku przewidziane są dla dzieci konkursy z nagrodami.
 
Zajęcia odbywać się będą codziennie, od poniedziałku do piątku  w godz. od 10:00 do 14:00. Od godziny 10:00 do 11:00 uczestnicy programu korzystać będą z Internetu. W godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się zajęcia główne: teatralne, plastyczne, edukacyjne, kulinarne, muzyczne. Po zajęciach głównych będzie czas na gry i zabawy.

W trakcie trwania programu dzieci wezmą udział w różnych konkursach, rywalizacjach, wycieczkach.

Głównym akcentem zakończenia akcji będzie piknik Żegnaj lato na rok zorganizowany pod koniec wakacji, na którym zostanie podsumowany program i wręczone będą nagrody z wakacyjnych konkursów.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP