Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Realizacja Strategi SBP na lata 2010-2021 w 2011 roku

Data dodania: 11.07.2012

W 2011 roku w ramach Strategii SBP na lata 2010-2021 zaplanowano realizację zadań:

Cel szczegółowy I.1: Zwiększenie wpływu Stowarzyszenia na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycję zawodu bibliotekarza

  • Zadanie I.1.1.1: Promocja projektu nowej ustawy o bibliotekach
  • Zadanie I.1.1.2: Zwiększenie świadomości prawnej wśród członków Stowarzyszenia poprzez zorganizowanie warsztatów nt. aspektów prawnych funkcjonowania bibliotek

Cel szczegółowy I.2: Zwiększony i bezpośredni udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w tworzeniu i realizowaniu strategicznych programów rozwoju bibliotek.

  • Projekt I.2.1: Opracowanie założeń strategii rozwoju bibliotekarstwa polskiego w społeczeństwie wiedzy.

Cel szczegółowy I.3: Inicjowanie opracowania i upowszechniania istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa

Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi związanymi z sektorem książki i informacji

  • Zadanie II.2.1.2: Promocja koncepcji krajowego zautomatyzowanego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.

Cel szczegółowy II.3: Zwiększenie udziału i znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotecznych organizacjach międzynarodowych

Cel szczegółowy II.5: Współpraca z uczelniami i szkołami w zakresie kształcenia bibliotekarzy

Cel szczegółowy III.3.3: Zwiększenie liczby osób działających w SBP

Cel szczegółowy przekrojowy
Zwiększenie znaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniu na rzecz integracji środowiska bibliotekarskiego i wzmocnienia pozycji zawodu bibliotekarza.

  • Zadanie 1: Badanie potrzeb pracowników bibliotek i informacji naukowej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz integracji zawodowej. Cz. II: badanie potrzeb pracowników z bibliotek pedagogicznych [pobierz raport] i naukowych [pobierz raport].
  • Zadanie 2: Kreowanie atrakcyjnego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla dotychczasowych i potencjalnych członków organizacji oraz bibliotek i innych instytucji.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP