Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Nowy numer Ruchu Wydawniczego w Liczbach

Data dodania: 16.07.2012

Nowy numer Ruchu Wydawniczego w Liczbach

Biblioteka Narodowa udostępnia najnowszy, 57. numer Ruchu Wydawniczego w Liczbach (RWL) z danymi za rok 2011.

Ruch Wydawniczy w Liczbach - Polish Publishing in Figures to unikatowy zbiór danych na temat wydawnictw zwartych i periodycznych ukazujących się na terenie Polski. Pierwszy próbny zeszyt został opublikowany w 1955 roku. Kolejne numery ukazują się w cyklu rocznym, prezentując dane za poprzedni rok.

Podstawą statystyki jest nadsyłany do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowiązkowy druków opublikowanych przez wydawców, mających siedzibę na terenie kraju. Ujmuje się w niej wydawnictwa nieperiodyczne, które zostały zarejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej - Przewodniku Bibliograficznym. Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w RP. Wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma) są opracowywane na podstawie kolejnych nadsyłanych zeszytów.

Stosowany w roczniku podział na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne jest zgodny z zaleceniami UNESCO dotyczącymi statystyki wydawnictw oraz normą europejską ISO/FDIS 9707:2008.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP