Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Stanowisko Centrum Cyfrowego ws Europeany i CC Zero

Data dodania: 16.07.2012

Stanowisko Centrum Cyfrowego ws Europeany i CC Zero

Centrum Cyfrowe przygotowało stanowisko będące odpowiedzią, jako instytucji partnerskiej Creative Commons w Polsce, na „Rekomendacje MKiDN w sprawie sposobu współpracy z Fundacją Europeana po 1 lipca 2012 roku”. W opublikowanych 21 czerwca 2012 rekomendacjach MKiDN uznaje za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero.

Jako instytucja partnerska organizacji Creative Commons, współrealizująca projekt Creative Commons Polska, pragnie podkreślić, że mechanizm CC0 nie jest niezgodny z polskim prawem autorskim - a jego stosowanie nie powoduje naruszenia polskiego prawa. Nie ma zatem podstaw, by rezygnować z udostępniania Europeanie w sposób otwarty metadanych będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wykorzystując do tego celu mechanizm CC0.

Rekomendacje Centrum Cyfrowego:

  • Postuluje, by Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomendowało przekazywanie pełnych metadanych przez polskie instytucje kultury Europeanie.
  • Zwraca się z prośbą, by Ministerstwo ponownie przeprowadziło analizę zgodności mechanizmu CC0 z polskim prawem i możliwości stosowania w Polsce tego mechanizmu.
  • Ma nadzieję, że instytucje przekazujące dane Europeanie zdecydują się na pełne wdrożenie Europeana Data Exchange Agreement i zgodzą się na udostępnianie ich metadanych z pomocą mechanizmu CC0.
  • Rekomenduje, by standard otwartej wymiany metadanych został wdrożony - korzystając z doświadczeń Europeany - także na poziomie krajowym, na którym obecnie te kwestie są nieuregulowane.
  • Rekomenduje, by w ramach reformy systemu prawa autorskiego wprowadzić instytucję zrzekania się praw oraz zmodyfikować obowiązujące przepisy w taki sposób aby umożliwiały udzielanie wolnych licencji.

Pełne stanowisko (PDF).

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP