Polecamy
62,00 PLN

Przez warsztaty pracy z książką rozumiemy aktywne spotkania ludzi z literaturą, a jednocześnie ze... więcej >

Lubuskie obchody 95-lecia SBP

Data dodania: 19.07.2012

Lubuskie obchody 95-lecia SBP

22 czerwca 2012 roku w Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się lubuskie obchody 95-lecia SBP. Uroczystości uświetniły swoją obecnością: pani Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, pani Maria Wasik - honorowy członek SBP oraz pani Halina Ganińska - opiekun Okręgu Lubuskiego z ramienia Zarządu Głównego.

W uroczystości wzięli udział rektorzy PWSZ oraz wszyscy dyrektorzy największych bibliotek lubuskich: publicznych, pedagogicznych i uczelnianych oraz wielu dyrektorów mniejszych bibliotek. W auli uczelni odbyła się część oficjalna, w której głos zabrali: rektor PWSZ prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Elżbieta Stefańczyk, Maria Wasik, Dorota Kaczmarek - przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubuskiego oraz Jan Tyra - dyrektor biblioteki publicznej w Żarach, który opowiedział o pasjach bibliotekarzy.

Następnie wszyscy przeszli do Biblioteki Głównej PWSZ, gdzie obejrzeć można było wystawę poświęconą początkowi bibliotekarstwa na Ziemi Lubuskiej: założyciele, zasłużeni działacze SBP, pierwsze biblioteki, dawne materiały i narzędzia pracy.

Część mniej oficjalna odbyła się przy zorganizowanym przez członków oddziału gorzowskiego, obfitym poczęstunku. Jubileusz był okazją do spotkania bibliotekarzy lubuskich całego okręgu, możliwością porozmawiania z Przewodniczącą ZG SBP oraz innymi przedstawicielami zarządów.

nad. Bogumiła Manulak


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP