Polecamy

Red. naukowa Katarzyna Slany

36,00 PLN

Publikacja wychodzi naprzeciw dorosłym, którzy nie   potrafią rozmawiać z dziećmi o... więcej >

Lubuskie obchody 95-lecia SBP

Data dodania: 19.07.2012

Lubuskie obchody 95-lecia SBP

22 czerwca 2012 roku w Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się lubuskie obchody 95-lecia SBP. Uroczystości uświetniły swoją obecnością: pani Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP, pani Maria Wasik - honorowy członek SBP oraz pani Halina Ganińska - opiekun Okręgu Lubuskiego z ramienia Zarządu Głównego.

W uroczystości wzięli udział rektorzy PWSZ oraz wszyscy dyrektorzy największych bibliotek lubuskich: publicznych, pedagogicznych i uczelnianych oraz wielu dyrektorów mniejszych bibliotek. W auli uczelni odbyła się część oficjalna, w której głos zabrali: rektor PWSZ prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Elżbieta Stefańczyk, Maria Wasik, Dorota Kaczmarek - przewodnicząca Zarządu Okręgu Lubuskiego oraz Jan Tyra - dyrektor biblioteki publicznej w Żarach, który opowiedział o pasjach bibliotekarzy.

Następnie wszyscy przeszli do Biblioteki Głównej PWSZ, gdzie obejrzeć można było wystawę poświęconą początkowi bibliotekarstwa na Ziemi Lubuskiej: założyciele, zasłużeni działacze SBP, pierwsze biblioteki, dawne materiały i narzędzia pracy.

Część mniej oficjalna odbyła się przy zorganizowanym przez członków oddziału gorzowskiego, obfitym poczęstunku. Jubileusz był okazją do spotkania bibliotekarzy lubuskich całego okręgu, możliwością porozmawiania z Przewodniczącą ZG SBP oraz innymi przedstawicielami zarządów.

nad. Bogumiła Manulak


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy