Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji dot. tworzenia metadanych

Data dodania: 24.07.2012

Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji dot. tworzenia metadanych

Koalicja Otwartej Edukacji zrzeszająca różne instytucje dążące do jednego celu - jak najszerszego udostępnienia zasobów edukacyjnych - pragnie zając stanowisko wobec rekomendacji MKiDN przekazanych 21 czerwca 2012 r. instytucjom zainteresowanym, a związanych z przekazywaniem metadanych do Europeany. W dokumencie uznaje się za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero.

Z jednej strony ministerstwo deklaruje wsparcie dla projektów udostępniających polskie dziedzictwo za pośrednictwem portalu Europeana i przekazuje na digitalizację obiektów kultury miliony złotych, z drugiej zaś rekomenduje jedynie częściowy udział w tej inicjatywie, co wg Koalicji nie jest korzystne dla polskiej i europejskiej kultury.

Koalicja zgadza się z argumentacją prawną zawartą w bardzo szczegółowym stanowisku Centrum Cyfrowego: Projekt Polska i postuluje, żeby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomendowało przekazywanie pełnych metadanych przez polskie instytucje kultury do Europeany. Zwraca się też z prośbą o ponowne przeprowadzenie analizy zgodności mechanizmu CC0 z polskim prawem i poszukania możliwości stosowania w Polsce tego mechanizmu. Koalicja Otwartej Edukacji ma nadzieję, że polskie instytucje współpracujące z Europeaną zdecydują się na pełne wdrożenie Europeana Data Exchange Agreement i zgodzą się na udostępnianie ich metadanych z pomocą mechanizmu CC0 mając na uwadze dobro społeczne.

CC0 jest instrumentem znanym na świecie i nie bez powodu Europeana go wdraża. Idea otwartych danych powinna być w Polsce realizowana z większym zaangażowaniem, szczególnie tam, gdzie tworzenia danych odbywa się w instytucjach utrzymywanych z pieniędzy publicznych.

Nie ma powodów, by dane były zawłaszczane przez osoby, które je wytwarzają w ramach obowiązków służbowych. Koalicja uważa, że tworzenie metadanych nie jest aktem twórczym, tylko odtwórczym, często opartym o kopiowanie lub przytaczanie innych danych powstałych wcześniej. Import i export metadanych znany jest nie od dziś i stosowany od wielu lat przez światowe metawyszukiwarki i katalogi biblioteczne, dzięki temu informacja nabiera globalnego wymiaru i służy wszystkim ludziom na świecie.

Koalicja Otwatej Edukacji postuluje zatem, by standard otwartej wymiany metadanych został wdrożony na poziomie krajowym, na którym obecnie te kwestie są nieuregulowane, uważa, że od tego zależy nasza dalsza przynależność do projektu cyfrowego Europeana i innych projektów światowych agregujących dane z polskich bibliotek i archiwów cyfrowych.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP