Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Pożyteczne wakacje w Szebniach

Autor: Biblioteka: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach Województwo: podkarpackie
Data dodania: 24.07.2012

Projekt Fundacji Wspomagania Wsi pt.”Pożyteczne wakacje 2012 – Moja wieś najpiękniejsza” jest  realizowany na rzecz dzieci i młodzieży z Szebni. Dwu tygodniowe warsztaty prowadzone są przez 4 godziny dziennie pozwalając 22 uczestnikom na indywidualny rozwój swoich talentów, grupową integrację oraz dbanie o własne zdrowie i kondycję. Grupa ma  możliwość sprawdzenia się w licznych konkursach dotyczących wiedzy o swojej miejscowości, jak również pracując przy malowaniu zabytkowej kapliczkę  św. Jana Nepomucena, sadzeniu kwiatów i roślin oraz dbaniu o zwierzęta domowe w upalne letnie dni.

„…Zabytkowa kapliczka św. Jana została wybudowana około 1831 roku na miejscu pochówku mieszkańców wsi zmarłych z powodu epidemii cholery. Według źródeł podanych przez Zofię Macek autorkę książki „Wieś Szebnie” w tym miejscu pochowano również dzieci w wieku do 5 lat, które często umierały z powodu epidemii w latach 1849-1855. Kapliczka oddalona jest od wsi Szebnie około 1 km, znajduje się pomiędzy przysiółkami „Buczynki” oraz „Skarbowy”. Usytuowana na małym kurhanie, wśród starych drzew - świadków historii w pobliżu tzw. gościńca cesarskiego. Otoczona jest malowniczymi pagórkami. Wiosną jest licznie odwiedzana przez mieszkańców wsi, którzy w majowe wieczory śpiewają pieśni Maryjne i modlą się”.

Konkurs umożliwia dzieciom i młodzieży, która zostaje na czas wakacji w swoich miejscowościach, spędzenie tego czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.

Projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szebniach przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach, radnym wsi oraz Gminną Koalicją na rzecz Rozwoju Bibliotek Gminy Jasło.

KGW i GBP w SzebniachPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP