Polecamy
Małgorzata Kisilowska 39,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wywiad o strategii SBP

Data dodania: 30.07.2012

Wywiad o strategii SBP

Na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej opublikowany został wywiazd z Panią Lucyną Kurowską-Trudzik, dyrektorem DBP we Wrocławiu. Tematem wywiadu był dokument „Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”. Rozmowę przeprowadziła Urszula Tobolska.

Urszula Tobolska:
Pani dyrektor, nowy Zarząd Główny kierujący pracami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dokumencie pt. Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 nakreślił kierunki działania na przyszłość. Dwanaście lat określone w Strategii... to dalekosiężne plany stowarzyszenia. Czy SBP ma pomysł na politykę biblioteczną w Polsce?

Dyrektor DBP:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako największa, działająca od ponad 90 lat bibliotekarska organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca największą liczbę bibliotekarzy reprezentujących wszystkie typy bibliotek, również biblioteki pedagogiczne, z ugruntowaną pozycją opiniotwórczą w środowisku bibliotekarskim, określiła swoje plany względem działalności na rzecz rozwoju bibliotek właśnie w Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021. W strategii tej znalazło się pięć celów strategicznych:

Priorytetem działań będzie uzyskanie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce. Po drugie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma aspiracje bycia ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.

Kolejnym, trzecim już celem prestiżowym będzie zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w działaniach na rzecz integracji środowiska.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich aspiruje też do zwiększania dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza. To czwarte dążenie wyznaczone w tym dokumencie. Piątym celem określonym przez SBP jest zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.

Czytaj całość wywiadu...


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP