Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Nagrody „Literatury na świecie”

Data dodania: 31.07.2012

„Literatura na Świecie” przyznała swe doroczne nagrody. 17 lipca jury w składzie: Anna Górecka, Jerzy Jarniewicz, Andrzej Kopacki, Piotr Sommer (przewodniczący), Andrzej Sosnowski, Marcin Szuster, Anna Wasilewska rozpatrzyło kandydatury w siedmiu kategoriach.

Nagród w kategorii „Mamut” oraz Translatologia, Leksykografia i Literaturoznawstwo nie przyznano. W pozostałych kategoriach laureatami zostali:

  • w kategorii Poezji: Dorota Horodyska za przekład tomu Dzieci natury Luljety Lieshanaku, wydanego przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria w Gdańsku
  • w kategorii Prozy: Wiktor Dłuski za przekład książki Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki Bronisława Baczki, wydanej przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria w Gdańsku, Magda Heydel za przekład Jądra ciemności Josepha Conrada, wydany przez wydawnictwo Znak w Krakowie
  • w kategorii Nowego Głosu: Tomasz Majewski za książkę Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna, wydaną przez wydawnictwo Officyna w Łodzi, Łukasz Musiał za książkę Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Atut we Wrocławiu
  • w kategorii Inicjatyw Wydawniczych: wydawnictwo Austeria w Krakowie za wielotomowe wznowienie Biblii Hebrajskiej w przekładzie Izaaka Cylkowa

Laureatem Nagrody imienia Andrzeja Siemka został Krzysztof Mrowcewicz za książkę Małe follo (historia jednego wiersza), wydaną przez Stowarzyszenie Pro Cultura Litterarie i Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie.

Źródło: Instytut Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP