Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy

Data dodania: 02.08.2012

Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się m.in. biblioteki publiczne z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2013 r. Termin składania wniosków: 10 października 2012 roku.

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Adresaci projektów realizowanych w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego to osoby młode, w wieku od 13 do 19 lat (młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Szczegółowe informacje o konkursie, zasady, wzór formularza, instrukcja wypełniania wniosku i kryteria oceny merytorycznej znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP