Polecamy

Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy

Data dodania: 02.08.2012

Równać Szanse 2012 - Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się m.in. biblioteki publiczne z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2013 r. Termin składania wniosków: 10 października 2012 roku.

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Adresaci projektów realizowanych w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego to osoby młode, w wieku od 13 do 19 lat (młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Szczegółowe informacje o konkursie, zasady, wzór formularza, instrukcja wypełniania wniosku i kryteria oceny merytorycznej znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Źródło: PRB


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP