Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Specjalista informacji

Data dodania: 09.08.2012

Specjalista informacji

Zapraszamy do udziału w jesiennej edycji kursu e-learningowego dla bibliotekarzy „Login: BIBLIOTEKA”. Oprócz znanego z wcześniejszych edycji kursu modułu „Planowanie pracy biblioteki” dostępny jest także nowy moduł „Specjalista informacji”. Zapraszamy do skorzystania!

Nowy moduł, przygotowany w odpowiedzi na propozycje dotychczasowych uczestników kursu, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: oprogramowanie Open Source w bibliotece, katalogi i bibliograficzne bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria, ruch Open Access, ocena informacji, tworzenie strony internetowej biblioteki, biblioteka w serwisach społecznościowych, e-sprzedaż i e-usługi, edukacja informacyjna, bezpieczeństwo w sieci.

Nadal można skorzystać także z pierwszego modułu kursu pt. „Planowanie pracy biblioteki”, który obejmuje zagadnienia dotyczące badania potrzeb i satysfakcji użytkowników, promocji biblioteki i rozwoju zawodowego bibliotekarzy. Szczegółowe informacje o kursie, jego celach, strukturze organizacyjnej i tematyce dostępne są na stronie http://e-learning.biblioteki.org.

Zgłoszenie udziału w kursie (wraz z informacją zawierającą imię, nazwisko, miejscowość, nazwę biblioteki, telefon kontaktowy i e-mail) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: login.biblioteka@uw.edu.pl do 10 września 2012 roku.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają organizatorzy (e-mail: login.biblioteka@uw.edu.pl).

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP