Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

18 mln zł na digitalizację

Data dodania: 13.08.2012

18 mln zł na digitalizację

40 Projektów wybranych w drugim naborze do Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ priorytet Digitalizacja, otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę ponad 18,1 mln zł. Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków, została 9 sierpnia zaakceptowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Do tegorocznego naboru wpłynęły 92 wnioski od państwowych i samorządowych instytucji kultury, Archiwów Państwowych oraz instytucji filmowych, które mogły składać swoje aplikacje do 11 maja. W ubiegłorocznej w procedurze konkursowej do Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ priorytet Digitalizacja, wyłonionych zostało 39 projektów digitalizacyjnych oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 21,5 mln zł. W ramach pierwszej edycji stworzono 19 nowych pracowni digitalizacyjnych, a do tej pory zdigitalizowano ponad milion obiektów.

Wieloletni Program Rządowy KULTURA+ na lata 2011-2015 z budżetem 516 mln zł., został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów.

WPR KULTURA+ składa się z dwóch priorytetów: „Biblioteka+” i „Digitalizacja”. Bezpośrednimi jego beneficjentami są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP