Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

I Konkurs ofert na realizację projektów wolontariatu długoterminowego

Data dodania: 14.08.2012

I Konkurs ofert na realizację projektów wolontariatu długoterminowego

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, będące Operatorem w ramach komponentu wolontariatu długoterminowego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie projektów goszczących wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego.

Projekt goszczący ma obejmować działania:

  • goszczenia wolontariusza w tym zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i innych świadczeń na czas pobytu;
  • wzmacniające poprzez wolontariat kompetencje kluczowe goszczonego wolontariusza, rozwijające umiejętności pozwalające lepiej odnaleźć się na rynku pracy lub umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń;
  • Wolontariat długoterminowy w rozumieniu Programu Wolontariatu Długoterminowego to wolontariat świadczony przez wolontariusza przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, poza miejscem jego zamieszkania.

Projekty goszczące muszą rozpocząć z dniem 1.10.2012 lub 1.11.2012 i nie mogą trwać dłużej niż do 31.08.2013. Projekt musi kończyć się wraz z końcem miesiąca kalendarzowego. Jeden złożony wniosek umożliwia otrzymanie dofinansowania na goszczenie jednego wolontariusza. W organizacji może równocześnie znaleźć się nie więcej niż 3 wolontariuszy, których pobyt jest finansowany w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie http://wolontariat.net.pl 

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP