Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Kampania Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu dobiegła końca

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu Województwo: lubuskie
Data dodania: 16.08.2012

Gdy ruszyła Kampania Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu, Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do niej informując o tym poprzez plakaty i logo kampanii na stronie internetowej oraz w mediach. Młodzież korzystającą z dostępu do Internetu zachęcano do odbycia kursu W Sieci. Każdy z uczestników otrzymał dyplom, mógł też w rozmowie z bibliotekarzem skomentować poruszony problem. By z inicjatywą przestrzegania przed ryzykownymi zachowaniami w Sieci dotrzeć do jak największej liczby młodych internautów w ramach Kampanii zorganizowano obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2012. Do współpracy zaprosiliśmy Publiczne Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Żaganiu, Publiczne Gimnazjum w Tomaszowie oraz Świetlicę im. św. Marii de Matties. Młodzież klas II LO Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych kurs W Sieci odbyła grupowo w maju po spotkaniu pod hasłem „Odjechana Biblioteka” zorganizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek. Pogadanki o cyberprzemocy i bezpieczeństwie w Internecie poparte interesującą prezentacją multimedialną i anegdotami z własnych doświadczeń prowadzili: dziennikarz Bartosz Kulej oraz oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Sylwia Woroniec. Kurs W Sieci odbyty po spotkaniach był wspaniałym ich uzupełnieniem. Wnioski wyciągnęli sami. Łącznie przeszkolono 135 osób.

Z uwagi na rozmiary problemu przemocy elektronicznej narastającej wśród młodzieży i koniecznej walki z nią będziemy w dalszym ciągu przestrzegać i uczyć młodocianych użytkowników jak sobie radzić w cyberprzestrzeni, która również tętni życiem.

O swoich działaniach w ramach Kampanii informowaliśmy na naszej stronie internetowej:

http://biblioteka.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288:biblioteka--miejsce-bezpiecznego-internetu&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

http://biblioteka.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=301:bezpieczny-internet-w-bibliotece&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

http://biblioteka.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305:bezpieczny-internet-spotkanie&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

http://biblioteka.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312:dzie-bezpiecznego-internetu&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

http://biblioteka.zagan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:odjechana-biblioteka&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

oraz w prasie lokalnej.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP