Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Wyrok za korzystanie z pirackich wersji

Data dodania: 23.08.2012

Wyrok za korzystanie z pirackich wersji

Wydawnictwo Bellona poinformowało, że 26 czerwca w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Praga Południe (IV Wydział Karny) zapadł wyrok, którym oskarżonego Roberta S.:

(...) uznaje się za winnego tego, że w nieustalonym okresie czasu nie później jednak niż do dnia 10 lipca 2008 roku w Wołominie, działając czynem ciągłym, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nabył płyty CDR i DVDR będące nośnikami filmów, muzyki oraz oprogramowania wymienionych w trzech zarzutach opisanych w akcie oskarżenia na szkodę wskazanych tam podmiotów, które zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego polegającego na zwielokrotnieniu ich bez uprawnienia.

Sąd wymierzył mu karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz „grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 20 złotych” - w zawieszeniu na trzy lata. Zasądzono również przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych, ale zwolniono oskarżonego „od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty, obciążając nimi Skarb Państwa”.

Sama sentencja wyroku liczy 50 stron i wymienia setki utworów, których wersje pirackiej nabył oskarżony. Wśród nich jest też „Encyklopedia współczesnej broni”. Prawa autorskie do tego utworu przynależą do wydawnictwa Bellona, które było stroną współskarżącą.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP