Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Wynagrodzenia i dodatki pracowników bibliotek publicznych - odpowiedź prawnika

Data dodania: 24.08.2012

Wynagrodzenia i dodatki pracowników bibliotek publicznych - odpowiedź prawnika

Moje pytanie dotyczy wynagrodzeń i dodatków pracowników bibliotek publicznych. Od 3 lat pracuję w bibliotece publicznej i obecnie zajmuję stanowisko starszego bibliotekarza z XI kategorią zaszeregowania. Rok temu dostałam na piśmie zakres obowiązków, z którego wynika, że moim głównym obowiązkiem jest kierowanie pracownią komputerową, która pełni funkcję działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Dwóch inncyh pracowników w swych zakresach ma zapisane, że ma wykonywać pracę w tym dziale. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o jakiś dodatek funkcyjny?

Moja pensja to od obecnego roku pensja minimalna, równa pensji młodszego bibliotekarza, a zakres obowiązków wykracza znacznie poza pracę bibliotekarza, jak np. prowadzenie wewnętrznych szkoleń czy sporzadzanie list płac. Bardzo proszę o odpowiedź.

Zasady wynagradzania starszego bibliotekarza regulowane są Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Zgodnie z załącznikiem nr 2 starszemu bibliotekarzowi nie przysługuje dodatek funkcyjny.

Pracownikom instytucji kultury przysługuje jednakże „dodatek za wysługę lat” w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy (zgodnie z § 4 powołanego rozporządzenia).

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP