Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Data dodania: 29.08.2012

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Jego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych. Na jego realizację przeznaczono 20 mln zł na rok 2012 i 40 mln zł na rok 2013.

Program umożliwi wykorzystanie potencjału osób starszych, kończących aktywność zawodową, poprzez włączenie w działania na rzecz aktywności społecznej. Na jego realizację przeznaczono 20 mln zł na rok 2012 i 40 mln zł na rok 2013.

Program będzie składał się z dwóch komponentów:

  • systemowego (długookresowego) - długofalowa polityka wobec osób starszych, współpraca międzyresortowa, ekspercka oraz z organizacjami, instytucjami działającymi w obszarze wsparcia seniorów. Na wrzesień 2013 r. planowane jest przygotowanie założeń długofalowej polityki senioralnej.
  • konkursowego (krótkofalowego) - w obszarze aktywność społeczna osób starszych. Przewiduje się trzy edycje otwartych konkursów. I edycja planowana jest na wrzesień 2012. 

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP