Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Prawne aspekty awansu - odpowiedź prawnika

Data dodania: 31.08.2012

Prawne aspekty awansu - odpowiedź prawnika

W ubiegłym roku skończyłam Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W związku z tym oraz wystarczającym stażem pracy wystosowałam do Dyrektora pismo dotyczące awansu na stanowisko starszego bibliotekarza. Dyrektor wyraził zgodę i stwierdził, iż na awans i podwyżkę mam poczekać do stycznia i ustalenia nowego budżetu. Tymczasem niedawno okazało się, że na podwyżkę nie mam co liczyć i podobno „zablokowana” została przez wójta, który kazał w inny sposób wykorzystać przeznaczoną na moją podwyżkę kwotę. Chciałam zapytać o prawny aspekt takiej sytuacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby zajmować stanowisko starszego bibliotekarza należy spełnić określone wymagania tj. posiadać stosowne wykształcenie oraz konieczny staż. W wyniku spełnienia wskazanych wymogów dany pracownik bibliotek ma otwartą drogę do awansu. Należy jednakże podkreślić, że są to jedynie wymagania formalne. Możliwość zajmowania danego stanowiska uzależniona jest od uregulowań organizacyjnych.

Powszechnie przyjmuje się, że awans połączony jest ze wzrostem wynagrodzenia. Jednakże zauważyć należy, iż brak jest przepisów prawa nakładających na pracodawcę obowiązek przyznania pracownikowi podwyżki, nawet gdy jest to związane z jego awansowaniem.

Wynagrodzenie pracowników bibliotecznych uregulowane jest w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Może więc też wystąpić sytuacja, gdy zmiana stanowiska pracownika nie pociągnie za sobą zmiany wynagrodzenia (bowiem te mieścić się będzie w określonych rozporządzeniem „widełkach”).

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP