Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Akademia Orange – ruszyła IV edycja programu grantowego

Data dodania: 17.09.2012

Akademia Orange – ruszyła IV edycja programu grantowego

Zachęcamy biblioteki pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange - programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Już po raz czwarty Fundacja Orange przyzna granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Termin składania wniosków - 3 października 2012 r.

Akademia Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Promuje otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji. Wsparcie na realizację projektów adresowanych do dzieci i młodzieży mogą otrzymać organizacje pozarządowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, szkoły, uczelnie.

W IV edycji programu można składać wnioski o grant na projekt:

  • innowacyjny (wg własnego pomysłu) - do 30 000 zł (zgłoszenia będą przyjmowane z całej Polski);
  • inspirowany zrealizowanymi projektami w ramach Akademii Orange (opisy dostępne są na stronie www.akademiaorange.pl) - do 10 000 zł. UWAGA: projekty inspirowane mogą składać tylko organizacje, których projekt będzie realizowany oraz siedziba znajduje się w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, podkarpackim, lubuskim.

Wszystkie projekty Akademii Orange są skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczą nowoczesnej edukacji kulturalnej, wykorzystują nowatorskie narzędzia, nowe technologie, licencje Creative Commons, są realizowane w partnerstwach, koncentrują się wokół działań oddolnych, angażują społeczność lokalną, pobudzają kreatywność, integrują i rozwijają umiejętności społeczne młodych.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP