Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Tłuste rządowe dotacje znikają

Data dodania: 19.09.2012

Tłuste rządowe dotacje znikają

W ostatnich latach drastycznie spadła kwota środków przekazanych przez administrację rządową podmiotom III sektora. Coraz większy procent dotacji trafia do nich z pominięciem otwartych konkursów. W efekcie rośnie konkurencja w ubieganiu się o fundusze rządowe, a średnia wysokość dotacji gwałtownie spada.

Artykuł „Władza nie lekceważy, ale unika” był próbą podsumowania relacji organizacji pozarządowych z administracją centralną oraz zmian, jakie w nich nastąpiły w ostatnich latach. Jego publikacja zbiegła się w czasie z przedstawieniem przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu „Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 201”.

Dokument ten jest obszernym raportem z badania „Monitoring współpracy urzędów z sektorem pozarządowym” realizowanego przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS we współpracy z Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Warto więc jeszcze raz podjąć temat relacji organizacje pozarządowe - władza centralna, tym razem odwołując się do najnowszych danych, w szczególności tych opisujących skalę współpracy finansowej.

Czytaj cały artykuł...

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP