Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

KRB powołała zespół ds. zmian w badaniach statystycznych bibliotek

Data dodania: 19.09.2012

Na odbywającym się 17 września w Bibliotece Narodowej posiedzeniu, Krajowa Rada Biblioteczna dyskutowała nad projektem formularza GUS K03 - sprawozdanie bibliotek, służącego do prowadzenia badań statystycznych bibliotek. Rada powołała zespół roboczy ds. zmian w tym formularzu. KRB przyjęła także zasadę indywidualnego rozpatrywania wniosków o opinię w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury i pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia dot. bibliotek pedagogicznych.

W skład zespołu do prac nad zmianami w formularzu GUS K03 - sprawozdanie bibliotek Rada powołała:

  • prof. dr hab. Barbarę Sosińską-Kalatę (przewodnicząca),
  • Teresę Szymorowską
  • Danutę Tatarczak,
  • Małgorzatę Kłos,
  • Elżbietę Stefańczyk,
  • Prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka

Wchodząca w życie 1 października br. nowelizacja ustawy o bibliotekach przewiduje możliwość łączenia - pod pewnymi warunkami - bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. Jednym z warunków jest zasięgnięcie opinii KRB. Rada postanowiła, że wszystkie wnioski w sprawie tych opinii rozpatrywać będzie indywidualnie, po dogłębnym zapoznaniu się z dotychczasowym funkcjonowaniem danej biblioteki i rozważeniu możliwości jej funkcjonowania po połączeniu.

Ponadto KRB pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP