Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

VII FMB: warsztaty edukacyjne - sprawozdanie

Data dodania: 20.09.2012

VII FMB: warsztaty edukacyjne - sprawozdanie

VII Forum Młodych Bibliotekarzy, mające charakter warsztatów edukacyjnych, odbyło się w terminie 11-12 września 2012 roku w Łodzi, w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Tegorocznym hasłem Forum było „Biblioteka jako marka”. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Uczestnicy - głównie bibliotekarze do 35 roku życia - przyjechali do Łodzi z różnych części Polski i typów bibliotek: naukowych, publicznych, pedagogicznych, szkolnych, wojskowych, duchownych. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Instytutu Książki, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, członkowie różnych zespołów redakcyjnych itp. Obecny był też gość z zagranicy - Olena Gimos z Biblioteki Naukowej Uniwersytetu Narodowego Kijowsko-Mohylańskiego na Ukrainie.

Podczas Forum dyskutowano o praktykach promocji działalności bibliotek, kreowaniu pozytywnego wizerunku i wypracowaniu „dobrej” marki w trzech obszarach: biblioteka, bibliotekarz, użytkownik. Ogółem wygłoszono 36 referatów i przeprowadzono 15 warsztatów. Obrady pierwszego dnia były transmitowane on-line za pośrednictwem Centrum Multimedialnego Politechniki Łódzkiej - LODMAN. 

Uczestników powitali: Barbara Czajka, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Tomasz Piestrzyński, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Joanna Stawińska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego VII Forum.

Wykład inauguracyjny pt.: „Marka w nowych czasach”. wygłosił Prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski – specjalista z zakresu marketingu (Uniwersytet Łódzki – Katedra Marketingu). W kolejnych wystąpieniach zwrócono uwagę na: rolę inicjatywy młodych bibliotekarzy oraz członków SBP w działalności zawodowej i społecznej (referat pt.: „Czary-mary, focus-pokus”, wygłoszony przez Elżbietę Stefańczyk, przewodniczącą SBP), ciekawe rozwiązania promocji biblioteki poprzez gry interaktywne (Bożena Jaskowska, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego), dobre praktyki biblioteczne (Monika Raczyńska z Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu).

W części warsztatowej odbyły się pierwszego dnia panele: różnorodne formy pracy z czytelnikiem i ich wpływ na kształtowanie marki; kształtowanie wizerunku biblioteki poprzez wykorzystanie nowych technologii; czytelnik – biblioteka – marka; identyfikacja wizualna.

Program VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi – warsztaty edukacyjne obfitował w wiele atrakcji. Przyznano Nagrodę dla Najlepszego Przedsięwzięcia Młodego Bibliotekarza w 2012 r. , którą zdobyła Paulina Majewska-Milewska z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi – pomysłodawczyni akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Wyróżnieniem uhonorowano Justynę Przybyszewską z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie za aktywną działalność propagującą czytelnictwo. Doceniono również zaangażowanie zawodowe Izabeli Gajdy, która w tym roku została Bibliotekarzem Roku województwa łódzkiego.

Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacja. Organizatorzy przygotowali także promocyjne kupony na napoje w lokalu  „Pub Biblioteka”.

W drugim dniu Forum – 12 września obradowano w Bibliotece Politechniki Łódzkiej w 3 panelach, w których odbywały się spotkania warsztatowe oraz wygłaszano referaty dotyczące: marki bibliotek akademickich i publicznych, inicjatyw bibliotekarzy w kształtowaniu wizerunku i marki, a także powiązań Internetu z budowaniem marki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Agaty Szczotki-Sarny „Biblioteka supermarka w supermarkecie”, Filipa Monterskiego „Biblioteka jako HOT-SPOT” oraz warsztat Pawła Brauna, Piotra Kieżuna, Anny Wejman „Projekty kulturalne – instrukcja obsługi. Jak przygotować dobry projekt i odnieść sukces”.

Po zakończeniu Forum można było wybrać się na jedną z 5 wycieczek do.

  • Instytutu Poligrafii i Papiernictwa Politechniki Łódzkiej, Muzeum Książki i Druku, Dom Papiernika
  • Muzeum Historii Miasta Łodzi oraz Manufaktura z Rynkiem
  • Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej - Wydział Zbiorów Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi
  • Rowerem po Łodzi
  • Od „Lokomotywy” Juliana Tuwima do „Mars Wita” Andrzeja Strąka

Organizatorami VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi – były następujące instytucje: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny oraz Okręg Łódzki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteki Publiczne (Łódź-Widzew) oraz Instytut Książki i MAK+, tworzony i rozwijany przez Instytut Książki.

Przygotowaniem Forum zajmował się Komitet Organizacyjny w składzie: Przewodnicząca - Joanna Stawińska, wiceprzewodniczący – Piotr Szeligowski, Edyta Wojcieszyk oraz koleżanki i koledzy z pozostałych Bibliotek – WiMBP w Łodzi – Anna Wejman, Agata Ziembora, Mateusz Urbaniak, Agnieszka Piątkowska; BPŁ – Izabela Gajda, Małgorzata Wróblewska; PBW – Katarzyna Figurska, Marcin Laskowski, BUŁ – Tomasz Piestrzyński, Dariusz Perliński, Ilona Niewczas; Biblioteki Publiczne Łódź-Widzew – Marta Nachyła, Anna Rosochacka.

VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi było objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia oraz Prezydenta miasta – Hanny Zdanowskiej.
Patronaty medialne objęły branżowe media: portale sbp.pl, Bibliosfera net, EBIB oraz czasopisma - Biblioteka w Szkole, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, a także lokalne media: Plaster Łódzki, TVP Łódź, Region Kultury. Udzielono wywiadów do Radio Parada i Eska, TVP 3 Łódź.

Propagowanie VII Forum Młodych Bibliotekarzy wśród bibliotekarzy odbywało się poprzez profil na Facebooku, MMlodz, Goldenline oraz stronie Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ.

Sponsorami imprezy byli: Digital-Center, PWN (portal ibuk.pl), Chris, Delia Cosmetics, Wydawnictwo Raabe, Akapit Press, Pub Biblioteka, Samsung.

Małgorzata Woźniak


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP