Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o czasopismach naukowych

Data dodania: 24.09.2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o czasopismach naukowych

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dwa komunikaty dotyczące czasopism naukowych: w sprawie wykazu czasopism naukowych i w sprawie ich kryteriów i trybu oceny.

Pierwszy z nich zawiera liczbę punktów przyznawanych za publikacje zamieszczane w czasopismach naukowych. Wykaz składa się z 3 części: A, B i C.

Drugi komunikat był poprzedzony komunikatem z 4 września 2012 r., w którym wystąpił błąd we wzorze określającym całkowity wynik punktowy czasopism naukowych, nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - część B wykazu czasopism naukowych.

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP