Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

ICT Law Review

Data dodania: 25.09.2012

ICT Law Review

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna publikację nowego kwartalnika w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych - ICT Law Review będzie platformą dyskusji zarówno dla naukowców jak i praktyków. Artykuły w czasopiśmie będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Kwartalnik powstaje dzięki wsparciu Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz pracowników naukowych UMK, którzy specjalizują się w tematyce ICT. Aktualnie trwają prace nad pierwszym numerem. Zespół redakcyjny zaprasza osoby zainteresowane współtworzeniem kwartalnika do składania propozycji artykułów na następujące tematy:

  • cyberzagrożenia, cyberterroryzm
  • cyfrowe prawo autorskie (ujęcie prawnoporównawcze)
  • trendy w informatyce śledczej
  • prawo mediów społecznościowych
  • przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  • bezpieczeństwo usług mobilnych
  • bankowość elektroniczna
  • prawo telekomunikacyjne
  • ochrona prywatności
  • biometria

Dzięki takim inicjatywom lista polskich czasopism Open Access w DOAJ może powiększyć się o kolejny tytuł. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kwartalnika www.ictlaw.umk.pl oraz do kontaktu na ictlaw@umk.pl

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP