Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

„Zarządzanie Biblioteką” - zmiany w redakcji i wpisanie na listę czasopism punktowanych MNiSW

Data dodania: 26.09.2012

„Zarządzanie Biblioteką” - zmiany w redakcji i wpisanie na listę czasopism punktowanych MNiSW

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w czasopiśmie „Zarządzanie Biblioteką” nastąpiły pewne zmiany. W skład Rady Naukowej zgodziła się wstąpić pani dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Funkcję sekretarza objęła Nina Kaczmarek, specjalizująca się w bibliotekarstwie krajów bałkańskich. Na stałe do zepołu redakcyjnego dołączył również Zbigniew Kolendo, który podjął się redakcji językowej tekstów w języku angielskim.

Dzięki staraniom całego zespołu i autorów „Zarządzanie Biblioteką” zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Myślę, że jest to odpowiednia okazja do podziękowania za trud, który wszystkie osoby związane z czasopismem, podjęły, aby nadać mu obecny kształt. Nieoceniony jest zwłaszcza wysiłek recenzentów oraz liczne wskazówki całej Rady Naukowej.

Już niedługo do rąk Czytelników trafi kolejny zeszyt, zaś do końca listopada będziemy przyjmować abstrakty artykułów do numeru, który ukaże się w 2013 roku. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Maja Wojciechowska


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP