Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Poniedziałek z Prawnikiem #1

Data dodania: 01.10.2012

Poniedziałek z Prawnikiem #1

Pracuję w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, która pełni funkcje powiatowej. 1.02.2010 r. ukończyłam studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z tytułem nauczyciela bibliotekarza. Wtedy otrzymałam awans na stanowisko bibliotekarza (mój staż pracy na stanowisku młodszego bibliotekarza wynosił 4 lata i 10 miesięcy). Pani kierownik poinformowała mnie, że po przepracowaniu dwóch lat w bibliotece na stanowisku bibliotekarza, otrzymam awans na starszego bibliotekarza. Jednak po przepracowaniu dwóch lat na stanowisku bibliotekarza, pani kierownik oświadczyła, iż nie uzyskam awansu na starszego bibliotekarza ponieważ nie ma takiego prawa, i równie dobrze mogę awansować dopiero np. za rok. Mój staż pracy w bibliotece wynosi 6 lat, 16 dni. Proszę o odpowiedź, na jakiej zasadzie przyznawane są stopnie awansu i jak to wygląda od strony prawnej w bibliotekach miejskich pełniących funkcję powiatowych?

Samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece (zarówno w dacie 01.02.2010 r., jak i 01.02.2012 r. określało je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.1999.41.419), które z dniem 02.07.2012 r. zostało uznane za uchylone) nie oznacza, że na stanowisko to automatycznie „awansuje się”. Wydaje się, iż nie ma przepisu konstytuującego po stronie pracodawcy obowiązek promowania kandydata na wyższe stanowisko w przypadku samego spełnienia przez kandydata wymagań kwalifikacyjnych. Przeniesienie na określone (wyższe, ale i niższe) stanowisko zależy zatem od indywidualnej decyzji pracodawcy, która dyktowana może być także innymi czynnikami, np. obsadzeniem lub dostępnością stanowiska, potrzebami po stronie pracodawcy, czy nawet jego sytuacją finansową.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP