Polecamy
42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Narodowe Czytanie Pana Tadeusza w Chrzanowie

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Województwo: małopolskie
Data dodania: 02.10.2012

...gościliśmy wszystkich cukierkami, zapraszając do oglądnięcia okolicznościowej wystawy i sygnując  oryginalną  pieczęcią nadesłaną z Warszawy, przyniesione przez czytelników prywatne egzemplarze Pana Tadeusza.

Celem narodowego czytania... było szczególne podkreślenie wartości dzieła wybitnego wieszcza Adama Mickiewicza, charakteryzujące się pięknem języka polskiego, dla którego w roku 2012 mija 200 lat od okresu, w którym toczy się akcja poematu.

Już przed Biblioteką w Letniej Czytelni przechodniów zachęcała do akcji "biblioteczna Zosia"...W ramach promocji czytelnictwa, zwróciliśmy  uwagę na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury. Wykorzystując architektonicznie i lokalowo dużą przestrzeń nowoczesnej biblioteki i miejsce Letniej Czytelni przed biblioteką, zorganizowaliśmy akcję opartą na audio lekturze, puszczając przez głośniki pełną wersję lektury dostępną w naszych zbiorach. Czytelnikom korzystającym z usług Biblioteki, przechodniom i osobom z pobliskiego otoczenia,  towarzyszył  głos lektora, który przeniósł nas w przełom 1811/1812r.

Relacjom z wydarzeń na Litwie towarzyszyła wystawa wszystkich wydań Pana Tadeusza ze zbiorów MBP...a do lektury i głośnego czytania czytelników zapraszały „Zosie” (licealistki w strojach stylizowanych do epoki). Dziękujemy Kindze Stach z kl. II e i Eli Żochowskiej z kl. III e - z I LO w Chrzanowie za wspólną zabawę...

Olga Nowicka
Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa,
MBP ChrzanówPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP