Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

CHRZANÓW W GRZE... PRZYŁAPANI NA SPORCIE! - regionalny konkurs fotograficzny!

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Województwo: małopolskie
Data dodania: 02.10.2012

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHRZANOWIE PEŁNIĄCA FUNKCJE BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

TYGODNIK ZIEMI CHRZANOWSKIEJ „PRZEŁOM”


ogłaszają

REGIONALNY  KONKURS FOTOGRAFICZNY

Chrzanów w grze… przyłapani na sporcie

 pod patronatem

Starosty Powiatu Chrzanowskiego

oraz

 Burmistrza Miasta Chrzanowa

 

I. Przepisy ogólne

 

 1. Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”

 

 

 1. CELEM KONKURSU jest :

 

 • ukazanie sportowego charakteru miasta Chrzanowa poprzez ujęcie obiektywem  wyczynów sportowych, które miały miejsce w naszym regionie oraz szeroko rozumianej Ziemi Chrzanowskiej 

 

 • ukazanie sportowej aktywności mieszkańców – kibiców z  naszego regionu poprzez ich uczestniczenie w wydarzeniach Mistrzostw Europy  UEFA Euro 2012 i utrwalenie sportowych wrażeń na fotografiach

 

 • wprawne uchwycenie  emocjonujących momentów: radość, gniew, ból, zaskoczenie … wszystko to co w sporcie ma miejsce - smak zwycięstwa lub gorycz porażki. Fotograficzny zapis sportowych emocji tak, aby wzbudziły zachwyt wśród oglądających.

 

 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 

 • wzbogacenie zasobów  bibliotecznych i promocja edukacji regionalnej.

 

 

 

 

II. Regulamin konkursu

 

 1. Organizatorzy powołują Jury konkursu.

 

 1. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz ich najbliższych rodzin.

 

 1. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Każdy uczestnik w wieku od 16 lat,  może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy fotografie w formacie 30x45cm z ich słownym opisem (maks. do ½ strony formatu  A4)
   
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace amatorskie, nie publikowane
  i nie nagradzane w innych konkursach.

 

 1. Tematyka – sportowa ( patrz: cele konkursu)

 

 1. Czas trwania konkursu czerwiec – październik 2012 r. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31.10.2012 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w listopadzie 2012r.

 

 1. Informacja o organizowanym konkursie i jego rozstrzygnięciu umieszczona na stronach internetowych www.mbp.chrzanow.pl, www.przelom.pl oraz na portalach www.chrzanow.pl  oraz www.powiat-chrzanowski.pl.

 

 1. Osoby biorące udział w konkursie otrzymają listowne zaproszenie na uroczyste rozdanie nagród w Klubie Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie ul. Broniewskiego 10C

 

 1. Prace można przekazywać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
   

Miejska Biblioteka Publiczna

Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa

ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

lub
Tygodnik „Przełom”, ul. Długa 53, 32-540 Trzebinia

z dopiskiem: Chrzanów w grze… przyłapani na sporcie – konkurs fotograficzny

 1. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem): imię i nazwisko autora fotografii, wiek, adres i telefon, ewentualnie adres e-mailowy oraz oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
  W przypadku młodzieży uczącej się lub studiującej należy podać nazwę szkoły.

 

 1. Uczestnik zgłaszając prace do konkursu oświadcza na piśmie, że posiada pełnię praw autorskich do każdej pracy i wyraża zgodę na publikację prac w celach promocyjnych konkursu, bez wynagrodzenia. Uczestnik oświadcza, również,  że  w związku z wykorzystaniem prac z zakresie określonym niniejszym regulaminem nie będzie wnosił żadnych innych roszczeń z tytułu praw autorskich.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że prawa osób sportretowanych na fotografiach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie dla celów promocyjnych konkursu i przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.

 

 1. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację przyjęcia warunków regulaminu konkursu.
   
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez organizatorów Jury.

 

 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac, oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania ich do publikacji: m.in. w prasie, na stronie internetowej MBP (www.mbp.chrzanow.pl) oraz na stronach www.chrzanow.pl,
  www.powiat-chrzanowski.pl, www.przelom.pl - bez honorarium.

 

 1. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz pokonkursowa wystawa prac fotograficznych w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

 

 1. Informacji o sprawach nie objętych Regulaminem udzielają pracownicy Działu Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa, MBP, ul. Broniewskiego 10C,
  tel. (032)763 27 55, e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do czasu jego zakończenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

       Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych terminów!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby odpowiedzialne za konkurs : Olga Nowicka, Ewelina Deluga
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Dział Promocji Bibliotek i Upowszechniania Czytelnictwa, ul. Broniewskiego 10C, tel. (032) 763 27 55, e-mail : promocja@mbp.chrzanow.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowanie regulaminu: Olga Nowicka, Ewelina Deluga, MBP, Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa, ul. Broniewskiego 10C, tel. (032)763 27 55

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP