Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Tydzień Zakazanych Książek w KBP

Autor: Magda Młynarczyk Biblioteka: Koszalińska Biblioteka publiczna im. Joachima Lelewela Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 04.10.2012

30 wrzesnia Koszalińska Biblioteka Publiczna zainaugurowała w Koszalinie Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week), który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i jest związany z pierwszą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Jest prawo, do którego społeczeństwo amerykańskie przywiązuje szczególne znaczenie. Jest obchodzony w dniach 30 września - 6 października.

Chcemy, aby Tydzień Zakazanych Książek był akcją edukacyjną, ale także okazją do zwrócenia uwagi na interesujące przypadki z historii literatury światowej. Ważne, by sprowokował ciekawość, zmobilizował do czytania, może w tym Tygodniu szczególnie książek, które zaszufladkowano, obarczono mianem niepoprawnych, niebezpiecznych, szkodliwych.

Na wystawie prezentowanej w Informatorium i Wypożyczalni Budynku Głównego postanowiliśmy wyeksponować przede wszystkim te książki z naszych zbiorów, które kiedyś uznano za niepoprawne politycznie czy obyczajowo. Cenzura – jako zjawisko – nasiliła się przede wszystkim po 1450 roku, kiedy Jan Gutenberg wynalazł druk. Tłumaczono to niepokojem o łatwość popularyzacji herezji. Później nie trzeba było już rozpowszechniać tekstów niezgodnych z myślą Kościoła Katolickiego, by znaleźć się na cenzurowanym. Tortury, okaleczanie, inne kary (nawet śmierć) groziły nawet za ostrzejszy w wymowie pamflet, sztukę teatralną z nieodpowiednim podtekstem czy książkę na niestosowny temat. Warto wspomnieć, że problemy z cenzura miał nawet William Szekspir – ze sztuki „Ryszard II" usunięto pewne fragmenty, a „Król Lear" wywołał zgorszenie z uwagi na rzekomą aluzję przedstawionego szaleństwa władcy do zachowania króla Jerzego III . Aby poznać inne historie książek, którym nakazano milczenie, należy w ciągu pierwszego tygodnia października przyjść do biblioteki przy pl. Polonii 1...

Można też wejść na WWW Bibliosfery.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP